Esiopetus

Lapsi osallistuu esiopetukseen sinä vuonna, kun täyttää 6 vuotta. Lisäksi oikeus esiopetukseen on 7-vuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä 5-vuotiailla, joilla on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Esiopetus on maksutonta.

Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2024–2025 vuonna 2018 syntyneille. Lisäksi oikeus esiopetukseen on seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty vuodella sekä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus noudattaa samoja työ- ja loma-aikoja kuin perusopetus. Hausjärvellä väestörekisterissä oleville esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumisohjeet viikolla 6. Esiopetukseen tulijoille järjestetään tutustumispäivä toukokuussa koululta tulevan kutsun mukaan.

Hausjärvellä esiopetus toteutetaan alakoulujen yhteydessä. Esiopetuspaikkoja löytyy siis Hikiästä Eskon koulusta sekä Oitin, Monnin ja Ryttylän kouluista.

Esikoulu / Ryttylä

Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä

Esikoulu / Oitti

Koulunraitti 5, 12100 Oitti

Eskon koulu

Alakoulu, vuosiluokat 1.-6.

Oitin koulu

Alakoulu, vuosiluokat 1.-6.

Monnin koulu

Alakoulu, vuosiluokat 1.-6.

Ryttylän koulu

Alakoulu, vuosiluokat 1.-6.