Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä. Sen toimintaa ohjaa kunnanhallituksen hyväksymät säännöt (13.5.2014).

Nuorisovaltuuston tarkoituksena on edistää nuorten osallisuutta sekä vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Hausjärvellä. Lisäksi nuorisovaltuusto tuo esille nuorten näkökulmaa, järjestää tapahtumia ja toimintaa nuorille. Nuorisovaltuusto voi tehdä myös aloitteita ja ehdotuksia ja antaa lausuntoja Hausjärven kunnalle ja sen eri toimielimille. Nuorisovaltuutetuilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnissa.

Nuorisovaltuuston tehtävä on toimia paikallisten nuorten äänenä, joten jos sinulla on kehittämisideoita tai muita ajatuksia, ota rohkeasti yhteyttä joko nuorisovaltuutettuihin tai sen ohjaajaan.

Hausjärven nuorisovaltuusto 2022-2023

Kareinen Joni,
Martin Johannes,
Puroila Veera,
Puupus Jakob-Patrick,
Saarinen Lyly,
Suni Elsa

Nuorisovaltuuston kokouksien pöytäkirjat ovat nähtävillä Oitin nuorisotilalla Vartiomäessä sen aukioloaikoina sekä lisäksi uusin pöytäkirja julkaistaan myös tällä sivustolla, kun se on allekirjoitettu.

Nuorisovaltuuston ohjaajana toimii nuoriso-ohjaaja Tiina Tuominen