Maahanmuuttajien palvelut

Kunta on avainasemassa kotoutumisen edistämisessä. Kotoutumisen edistäminen sijoittuu kunnissa erityisesti peruspalveluihin. Maahanmuuttaneet tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin. Myös asumisen ja vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä kotoutujalle. Kunta vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuosittain ja tehtävänä on myös huolehtia palvelujen soveltuvuudesta maahanmuuttaneille. Valtio vastaa turvapaikkahakijoiden vastaanotosta ja hakemusten käsittelystä.

Kotoutumislain mukaiset palvelut

Kotoutumislain mukaan Suomeen pysyvästi muuttaville henkilöille tarjottavia palveluita ovat:

  • perustietoaineisto
  • ohjaus ja neuvonta
  • alkukartoitus
  • kotoutumissuunnitelma
  • kotoutumiskoulutus

Kotoutumista edistetään kunnissa osana peruspalveluita. Maahanmuuttaneet tarvitsevat kasvatus-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalveluja muiden kuntalaisten tavoin.

Suurin osa maailman valtioista Suomi mukaan lukien on sitoutunut noudattamaan YK:n vuoden 1951 Geneven pakolaissopimusta. Sitoutumalla pakolaisten vastaanottoon Suomi ja vastaanottavat kunnat tukevat osaltaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä moninaista ja avointa yhteiskuntaa. Suomessa eduskunta tekee päätöksen Suomen pakolaiskiintiön koosta vuosittain valtion talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Niko Hyvönen

Pakolaisohjaaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Teele Truus

Kotoutumisohjaaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti