Talous

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Talousarvio ja taloussuunnitelma

Vuosittain hyväksyttävä talousarvio ja -suunnitelma on valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ja talouden ohjausväline.

Tilinpäätös

Kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös.

Kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, annettava tilinpäätös tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Kunnan tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Henkilöstökertomus

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa Hausjärven kunnan henkilöstövoimavaroista ja henkilöstökustannuksista arvioinnin, suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Henkilöstökertomus laaditaan kerran vuodessa.

Konserniohje

Konserniohje on omistajaohjauksen keskeinen väline ja sitä sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen omistajaohjaukseen.

Pekka Määttänen

Kunnanjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Paula Palkia

Talous- ja hallintosuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Essi Linnalaakso

Hallintosuunnittelija

Sirpa Saraja

Asianhallintasihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Jaana Laakso

Palvelusihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti