Jätehuolto

Hausjärven kunnassa jätehuoltoviranomaisena toimii kuntien yhteinen jätelautakunta Kolmenkierto (kolmenkierto.fi/). Jätelautakunnan isäntäkuntana on Hämeenlinnan kaupunki ja siihen kuuluu edustus 12 muusta kunnasta. Kaikkiaan yhteistyössä on mukana yhteensä 13 kuntaa, jotka ovat Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä kuten jätteiden keräyksestä ja jätteenkuljetusten kilpailuttamisesta, käsittelyn, kierrätyksen ja hyötykäytön järjestämisestä sekä neuvonnasta ja tiedotuksesta vastaa Kiertokapula Oy (kiertokapula.fi/). Jätelain ja jätehuoltomääräysten noudattamista valvovat kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Jätelautakunnan ja sen alaisen henkilöstön toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat tehtävät:

 • jätehuoltomääräysten hyväksyminen ja niistä poikkeamisesta päättäminen
 • jätetaksan hyväksyminen ja maksumuistutusten käsittely
 • jätekuljetuksia koskevista periaatteista päättäminen
 • kunnan keräys- ja käsittelypaikoista päättäminen
 • jätehuollon asiakasrekisterin ylläpito
 • jätehuollon viranomaistehtäviin kuuluva asiakaspalvelu ja neuvonta

Hausjärven kunnan henkilöstöllä ei ole toimivaltaa edellä mainituissa tehtävissä, vaan kaikki niihin liittyvät yhteydenotot tulee kohdistaa suoraan jätelautakunnalle ja sen alaiselle henkilöstölle.

Voimassa olevat jätehuoltomääräykset

Hausjärven kunnassa voimassa olevat jätelautakunta Kolmenkierron alueen jätehuoltomääräykset löytyvät Kolmenkierron verkkosivuilta (linkki).

Keväällä 2022 uusituista (1.5.2022 voimaan tulleista) jätehuoltomääräyksistä on tehty tiivistelmä, jossa kerrotaan lyhyesti miten asukkaiden jätehuolto kuuluu järjestää.

Biojätteiden lajitteluvelvoite pienkiinteistöissä
Biojätteiden lajitteluvelvoite laajenee vuoden 2024 aikana koskemaan 1–4 asunnon kiinteistöjä vähintään 5 000 asukkaan taajamissa reuna-alueineen Kiertokapulan toimialueella.

Lajitteluvelvoite koskee Hausjärven kunnassa Monnin taajamaa osana Hyvinkään taajama-aluetta (reuna-alue). Kiertokapula Oy on lähestynyt velvoitteen piirissä olevia kiinteistöjä, biojätteen keräys alkaa Monnissa 1.7.2024 lähtien.

Lisätietoja biojätteen lajitteluvelvoitteesta ja kartta lajitteluvelvoitealueista löytyy Kiertokapula Oy:n sivuilta:
https://www.kiertokapula.fi/kiinteiston-jatehuolto/biojatteiden-lajitteluvelvoite-pienkiinteistoissa/

 • Hausjärven kuntalaisilla on mahdollisuus tuoda puutarhajätettä ja risuja Oitin vanhalle maankaatopaikalle, osoitteeseen Kisällintie 4, 12100 Oitti.

  • Risut jätetään kasalle (suoraan ajotietä vastaan).
  • Puutarhajäte jätetään kasalle vanhan kasan jatkeeksi (Vasemmalle käännyttäessä alueelle).
 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräyspiste sijaitsee Hausjärven kunnanvarikolla, osoitteessa Vanha valtatie 25, 12100 Oitti.

  Varikko ottaa jätteitä veloituksetta vastaan, aukioloaikojen puitteissa.

  Varikon aukioloajat

  ma, ti ja to  klo 12.30 – 15.30
  ke  klo 12.30 – 18.00
  pe suljettu

  Ohjeita ja tarkempia tietoja antaa:
  Jorma Liljefors
  Varastonhoitaja
  p. 019 758 6831