Maatalous

Maaseutupalvelut Hausjärvellä tuotetaan yhteistyössä Hattulan,  Janakkalan ja Lopen kuntien ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen kanssa.

Maaseutupalveluyksikkö Hämeen päätehtävinä toimialueellaan ovat

  • tukihallinnon asiakaspalvelu
  • Vipu-palvelun käyttäjätuki
  • maataloustukien käsittely ja myöntö
  • erilaiset katselmukset (hirvivahinko-, petoeläinvahinko-, rauhoitettujen eläinten aiheuttamat viljelysvahinko- ja hukkakaurakatselmukset)
  • vaadittavien viranomaislausuntojen antaminen pyynnöstä muille viranomaisille ja viljelijöille
  • eläintenpitäjärekisteri, tietojen tallennus ja käyttäjätuki (pitopaikat ja eläintenpito)
  • kaikki muut kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lakisääteisesti määrätyt tehtävät

Maaseutupalveluyksikölle osoitetut postit tulee lähettää osoitteilla:

Maaseutupalveluyksikkö Häme
Harvialantie 7B
14200 TURENKI

tai sähköpostitse Maaseutupalveluyksikön yleiseen postiin, maataloustoimisto@janakkala.fi, josta se toimitetaan eteenpäin oikealle henkilölle. Maataloustoimiston sähköpostista tulee aina kuittaus postin perilletulosta lähettäjän sähköpostiin.

Maaseutuasiamies on paikalla Hausjärven kunnanvirastolla ainoastaan ajanvarauksella.

Satu Heinemaa

Maaseutuasiamies

Harvialantie 7, 14200 Turenki
Hausjärvellä keskiviikkoisin ajanvarauksella, muulloin Turengissa

Maataloustilastoja

Lähde: Tilastokeskus