Kuulutukset

Kuulutus maa-aineslain 16 §:n mukaisesta päätöksestä, Fjäder Group Oy

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.9.2023 (§ 67) myöntänyt Fjäder Group Oy:lle pidennyksen ottamisalueen jälkihoitovelvoitteen määräaikaan
Lue lisää aiheesta: Kuulutus maa-aineslain 16 §:n mukaisesta päätöksestä, Fjäder Group Oy

Päätöksiä kaava-asioissa

Hikiän ja Kirkonkylän osayleiskaava
Lue lisää aiheesta: Päätöksiä kaava-asioissa