Kuulutukset

Päätös meluilmoituksesta, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Kansanlähetyspäivät

Viranhaltijapäätös (11/2022) Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetys ry:n meluilmoituksesta, Kansanlähetyspäivät 1.-3.7.2022.
Lue lisää aiheesta: Päätös meluilmoituksesta, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry, Kansanlähetyspäivät

Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä

Poikkeaminen Hausjärven kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, 13 § Käytöstä poistetun säiliön käsittely
Lue lisää aiheesta: Kuulutus ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaisesta päätöksestä