Vesilaitos

Hausjärven vesilaitoksella on kunnan hyväksymä toiminta-alue ja sen mukainen vesi- ja jätevesiverkosto. Alueella on riittävä ja hyvä juomavesi sekä asianmukainen jäteveden käsittely. Kunta vastaa ja kehittää vesihuoltoa alueellaan vesihuoltolain mukaisesti sekä päättää kunnan vesihuollon maksuista. Hausjärvellä toimii myös useita vesiosuuskuntia, jotka päättävät maksuista itsenäisesti. Vesilaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolella kiinteistön omistaja tai haltija vastaa itse omasta talousvesikaivostaan ja jätevesijärjestelmästään.

Kunta on vesilaitoksen toiminta-alueen hyväksyessään määrittänyt, että ko. alueella kiinteistöjen liittäminen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesilaitoksen toiminta-alueella, jonne on jo rakennettu vesi- ja viemäriverkostot, kiinteistö tulee lain mukaan lähtökohtaisesti liittää verkostoon.

Vesihuoltoa on rakennettu myös alueille, joilla on ollut talousveden laatuongelmia tai terveyden- ja ympäristönsuojelullisista syistä on nähty hyötyä keskitetystä kunnallisesta jätevedenkäsittelystä.

Hausjärven vesihuollon kehittämissuunnitelma löytyy alla olevasta linkissä.

 

 • Muistattehan ilmoittaa vesilaitokselle kaikki laskutukseen ja sopimuksiin vaikuttavat muutokset mahdollisimman pian!

  Omistajan vaihtuessa tulisi myyjän sekä ostajan olla yhteydessä vesilaitokseen.

  Vanha omistaja ilmoittaa vesilaitokselle:

  • kulutuspiste, kiinteistön osoite
  • mittarin lukema ja luentapäivä
  • vanhan omistajan uusi osoite

  Uusi omistaja ilmoittaa vesilaitokselle:

  • kulutuspiste, kiinteistön osoite
  • uuden omistajan/omistajien yhteystiedot ja henkilötunnus
  • arvio vuosikulutuksesta ja kiinteistössä asuvien henkilömäärä

  Suosittelemme, että nykyinen omistaja ja uusi omistaja tarkastavat yhdessä hallinnan vaihtumispäivän tai muuttopäivän vesimittarilukeman.

  Taina Kanninen
  Toimistosihteeri, vesihuoltolaitos
  019 758 6813
  taina.kanninen@hausjarvi.fi

   

 • Luonnontilaisten pohjavesien pH-arvo on yleensä Suomessa lievästi hapan, 6 – 7. Veden pH pyritään kohottamaan niin, ettei se syövyttäisi putkistoja ja vesikalusteita. Hausjärvellä verkostoveden happamuus vaihtelee välillä 7,4 – 8,0.

  AluepH
  Oitti7,4 – 7,8
  Ryttylä7,4 – 7,7
  Hikiä7,6 – 8,0
  Monni7,4 – 7,8
 • Veden kovuus kuvaa veteen liuenneiden kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi, jossa ko. suolojen määrä on suhteellisen suuri aiheuttaa valkoisia saostumia vesikalusteisiin. Toisaalta kalsiumsuolat suojaavat putkistoa osaltaan korroosiota vastaan. Vesi on pehmeää, jos kovuus on alle 5° dH.

  Veden kovuus on käytännössä sen kalkkipitoisuutta. Hausjärven vesi on 0,3 – 1,0 mmol / l . Vesi on siis pehmeää.

  Aluemmol / ldH
  Oitti0,3 – 0,51,7 – 2,8
  Ryttylä0,4 – 0,52,2 – 2,8
  Hikiä0,5 – 0,72,8 – 3,9
  Monni0,5 – 1,02,8 – 5,6

  Taulukko veden kovuuden yksikköjen keskinäisestä vastaavuudesta

  mmol /lmval / ldHmgCamgCaCO3
  1 mmol / l125,640100
  1 mval / l0,512,82050
  1 dH / l0,180,3617,117,8
  1 mgCa0,0250,050,1412,5
  mgCa CO30,010,020,0560,41
  LuokkaKovuus mmol /lKovuus saks.
  1 (pehmeä)alle 1,3alle 7
  21,3 – 2,57 – 14
  32,5 – 3,814 – 21
  4 (kova)yli 3,8yli 21
 • Kiinteän uima-altaan täytöstä johtuvaa jätevesimaksun hyvitystä voi hakea vesilaitokselta vuosittain.
  Hakemus tehdään ennen altaan täyttöä lähettämällä alla olevat tiedot sähköpostilla osoitteeseen:
  juha.lumppio@hausjarvi.fi

  • kuva kiinteästä uima-altaasta
  • altaan mitat L + P + K
  • altaan tyhjennyspaikka omalta tontilta
  • vesimittarin lukema ennen täyttöä
  • vesimittarin lukema täytön jälkeen

  Ei koske paljuja ja purettavia altaita yms.

 • Mikä on vesiosuuskunta?
  Vesiosuuskunta on haja-asutusalueiden kyläläisten omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos. Se tuottaa jäsenille vesihuollon palveluita eli toimittaa laatuvaatimukset täyttävän talousveden ja vastaa jäteveden johtamisesta ja käsittelystä. Hallituksensa johdolla osuuskunta vastaa myös verkoston rakentamisesta ja laitoksen taloudellisesta toiminnasta. Vesiosuuskunta voi olla siirtymävaiheen ratkaisu, jolloin se myöhemmin liitetään osaksi toista vesihuoltolaitosta.

  Perustaminen ja toiminta vaativat ammattimaista otetta, sillä vesiosuuskuntatoimintaa säätelevät useat lait ja asetukset. Toiminnan tuleekin pitkällä tähtäimellä olla ammattimaista – laitoksen asianmukaisesta hoidosta ei välttämättä selvitä pelkällä talkootoiminnalla. Vesiosuuskunnan perustamista edeltävät muun muassa alueen vesihuollon ongelmien kartoitus, kysely halukkaista liittyjistä, esisuunnitelman tekeminen, kustannusten selvittäminen ja rahoitussuunnitelman tekeminen.

  Vesiosuuskunta on myös yritys, jonka omistavat ja jota hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet. Osuuskunnan voi perustaa vähintään kolme jäsentä tai yhteisöä. Osuuskunnalle ei ole määrätty minimipääomaa, eikä sen tarkoituksena ole tehdä voittoa sijoitetulle pääomalle.

  Uudenmaan ympäristökeskus on laatinut vuonna 2005 Vesiosuuskunnan ABC-julkaisun. Se soveltuu vesiosuuskunnan käyttöön, vesiosuuskunnan elinkaaren kaikissa vaiheissa, aina vesiosuuskunnan perustamisesta vesihuoltotyön lopettamiseen saakka.

  Alla olevasta linkistä lisätietoa.

Yhteystiedot

Juha Lumppio

Rakennuttajainsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Taina Kanninen

Toimistosihteeri, vesihuoltolaitos

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Vesi- ja jätevesilaskutus, liittymismaksulaskutus, vesimittarilukemat, liittymäsopimukset (omistajavaihdokset)