Hankinnat ja kilpailutus

Hausjärven kunta noudattaa hankinnoissaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja kunnan ohjeita kuten hallintosääntöä sekä hankintaohjetta.

Kynnysarvot ylittävät kilpailutukset ja tietopyynnöt julkaistaan sähköisesti HILMA-sivustolla ja Hämeen Yrittäjät Ry:n ylläpitämässä portaalissa.