Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä, johon kuuluvat muun muassa osaamisen ja kulttuurin, kunnan elinvoiman, paikallisen identiteetin ja demokratian edistäminen sekä elinympäristön kehittäminen. Se on toimintaa, jolla ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.

Osaamista ja kulttuuria kunnassa ovat muun muassa varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio, kirjasto, nuoriso- ja liikuntapalvelut, taide- ja kulttuuri sekä vapaa sivistystyö. Elinvoima syntyy esimerkiksi vetovoimaisuudesta, elinkeinopolitiikasta, kotouttamisesta ja vaikeasti työllistyvien tuesta. Paikallista identiteettiä ja demokratiaa vahvistetaan monipuolisilla osallistumismahdollisuuksilla, viestinnällä, yhteisöllisyydellä sekä paikallisia järjestöjä ja toimijoita tukemalla. Elinympäristöä kehitetään muun muassa kaavoituksen ja maankäytön suunnittelulla, vesi- ja jätehuollolla, joukkoliikenteellä sekä terveellisellä ja turvallisella elinympäristöllä.

Paikallinen yhteisöllisyys, hyvinvointi ja elinvoima ovat kunnalle tärkeitä. Edistämme hyvinvointia ja terveyttä yhteistyössä eri sektoreiden, kuntalaisten, yhdistyksien ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Tavoitteemme on, että täällä jokaisella on mahdollisuus luoda itselleen hyvä elämä!