Päätöksiä kaava-asioissa

15.4.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA
PÄÄTÖKSIÄ KAAVA-ASIOISSA

Hausjärven kunnanvaltuusto on 8.4.2024 § 16 hyväksynyt Ryttylän kylän Pajatien eteläpään asemakaavamuutosehdotuksen. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 38 erillispientalotontit ja siihen liittyvät puisto-, vesi- ja katualueet, sekä yleisten rakennusten korttelialuetta.

14.4.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS