Presidentinvaalit Hausjärven kunnassa

4.1.2024 Vaalit

Varsinainen vaalipäivä

Presidentinvaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaalipäivä (toinen kierros) sunnuntai 11.2.2024.
Äänestysaika on varsinaisena vaalipäivänä klo 9.00-20.00.

 

Äänestysalue 001 Hikiä, äänestyspaikkana Eskon koulu, Hikiäntie 223, 12240 Hikiä
Äänestysalue 002 Monni, äänestyspaikkana Monnin koulu, Rajalantie 140, 05800 Hyvinkää
Äänestysalue 003 Oitti, äänestyspaikkana Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Äänestysalue 004 Ryttylä, äänestyspaikkana Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä

Posti jakaa äänioikeutetuille Digi- ja väestötietoviraston ilmoituksen, johon on merkitty kunkin oma äänestysalue. Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi-fi -viestit, ilmoitus toimitetaan vain sähköisesti Viestit-palveluun.

 

Ennakkoäänestys

Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina presidentinvaalissa 2024 toimivat seuraavat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
ke-pe 17.1-19.1.2024, klo 12.00-18.00
la-su 20.-21.1.2024, klo 10.00-14.00
ma-ti, 22.-23.1.2024, klo 12.00-18.00

Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä
ma-ti 22.-23.1.2024, klo 14.00-18.00

Kirjastoauto
ke 17.1.2024
klo 13.00-14.30 Hausjärven Lukio (Lukiotie 7, Oitti)
klo 15.00-17.00 Kirkonkylä, Kirkon parkkialue (Alitie, Hausjärvi)
klo 18.00-20.00 Eskon koulu, linja-autopysäkki (Hikiäntie 223, Hikiä)
to 18.1.2024
klo 16.00-17.00 Kuru, Maisalan seurantalo (Kuruntie 483, Hikiä)
klo 18.00-20.00 Vantaa/Erkylä, Suonummen maja (Erkyläntie 399, Riihimäki)
pe 19.1.2024
klo 14.30-16.30 Puujaa, Lahtisen vahavalimo (Puujaanlenkki 420, Oitti)
klo 17.30-18.30 Turkhauta, Seurojentalo (Hausjärventie 1614, Turkhauta)
klo 19.00-20.00 Kara, Karan koulu (Hausjärventie 1881, Turkhauta)
ma 22.1.2024
klo 15.30-17.30 Monni, Päivähoito Satumaa (Monninlinja 202, Hyvinkää)
klo 18.00-20.00 Monni, Karpalotien ja Rahkosentien risteys (Karpalotie)
ti 23.1.2024
klo 16.00-18.00 Hietoinen, Mommilan kyläpuoti (Kordelinintie 64, Hietoinen)
klo 19.00-20.00 Mommila, Mommilan seisake (Mommilanraitti)

Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyspaikkoina toimivat:

Kunnanvirasto, Keskustie 2-4, 12100 Oitti
ke-pe 31.1-2.2.2024, klo 12.00-18.00
la-su 3.-4.2.2024, klo 10.00-14.00
ma-ti 5.-6.2.2024, klo 12.00-18.00

Ryttylän koulu, Pajatie 1-3, 12310 Ryttylä
ma-ti 5.-6.2.2024, klo 14.00-18.00

Kirjastoauto
ke 31.1.2024
klo 13.00-14.30 Hausjärven Lukio (Lukiotie 7, Oitti)
klo 15.00-17.00 Kirkonkylä, Kirkon parkkialue (Alitie, Hausjärvi)
klo 18.00-20.00 Eskon koulun linja-autopysäkki (Hikiäntie 223, Hikiä)
to 1.2.2024
klo 16.00-17.00 Kuru, Maisalan seurantalo (Kuruntie 483, Hikiä)
klo 18.00-20.00 Vantaa/Erkylä, Suonummen maja (Erkyläntie 399, Riihimäki)
pe 2.2.2024
klo 14.30-16.30 Puujaa, Lahtisen vahavalimo (Puujaanlenkki 420, Oitti)
klo 17.30-18.30 Turkhauta, Seurojentalo (Hausjärventie 1614 , Turkhauta)
klo 19.00-20.00 Kara, Karan koulu (Hausjärventie 1881, Turkhauta)
ma 5.2.2024
klo 15.30-17.30 Monni, Päivähoito Satumaa (Monninlinja 202, Hyvinkää)
klo 18.00-20.00 Monni, Karpalotien ja Rahkosentien risteys (Karpalotie)
ti 6.2.2024
klo 16.00-18.00 Hietoinen, Mommilan kyläpuoti (Kordelinintie 64, Hietoinen)
klo 19.00-20.00 Mommila, Mommilan seisake (Mommilanraitti)

Kotiäänestys:
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan äänioikeusrekisteriin merkityssä kotikunnassaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 17.–23.1.2024 ja mahdollisessa toisessa vaalissa 31.1.-6.2.2024. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 klo 16 ja mahdollisessa toisessa vaalissa viimeistään tiistaina 30.1.2024 klo 16.

Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Hausjärven kunnan keskusvaalilautakunta, Keskustie 2-4, 12100 Oitti. Puhelimitse ilmoittautuminen tehdään kunnanviraston palvelupisteeseen puh. 019 758 6505 ma-to klo 9.00-15.00. Ilmoituksen äänestäjän puolesta voi tehdä hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta. Kotiäänestyksen toimittamisesta äänestäjän luona ilmoitetaan puhelimitse asianomaiselle tai hänen edustajalleen.

Henkilöllisyyden selvittäminen
Vaalilain mukaan äänestäjä on velvollinen ilmoittautuessaan äänestyspaikassa esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos äänestäjällä ei ole muuta virallista henkilötodistusta, voi äänestäjä hakea poliisilta maksutonta väliaikaista henkilökorttia.
Hausjärvellä 15.12.2023
HAUSJÄRVEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Vuoden 2024 presidentinvaalin ulkomainonta Hausjärven kunnassa

Vaalimainoskehikot asetetaan Oitin, Ryttylän, Hikiän ja Monnin taajamiin.
Vaalimainospaikat määräytyvät samassa järjestyksessä kuin yhdistelmässä oleva järjestys. Kunnan vaalimainospaikat ovat maksuttomia. Vaalimainoksia ei saa asettaa kunnan alueella siten, että ne aiheuttavat haittaa liikenteelle. Erityisesti tulee huomioida liikennemerkkien havainnoitavuus, liikenneturvallisuus ja näkyvyys risteysalueilla. Liikenneturvallisuuden osalta asiaa valvoo poliisi. Vaalimainoksen kiinnittäminen muuhun kuin omistamaansa kohteeseen on saatava maanomistajan lupa. Mainokset saa asettaa vaalimainostelineisiin keskiviikkona 10.1.2024 ja ne on poistettava viimeistään keskiviikkona 14.2.2024. Vaalimainoskehikot poistetaan vaaleja seuraavan viikon loppuun mennessä. Vaalimainoskehikot poistetaan vaaleja seuraavan viikon loppuun mennessä. Mainostelineisiin liittyvistä asioista lisätietoja antaa aluemestari Jukka Heikkilä puh. 019 758 6816 tai jukka.heikkila@hausjarvi.fi
Hausjärvellä 15.12.2023
HAUSJÄRVEN KUNNAN TEKNINEN LAUTAKUNTA