Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukainen päätös ympäristövaikutusten yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä

19.7.2022

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen ELY-keskuksessa on antanut 13.7.2022 päätöksen Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen laitosalueen vaarallisen jätteen käsittelyn, sekä jätteen ja vaarallisen jätteen polton, ja Hausjärven materiaalikeskuksen ympäristövaikutusten yhteistarkkailuohjelmasta. Hämeen ELY-keskus on päätöksellään hyväksynyt esitetyn tarkkailuohjelman teknisluonteisilla korjauksilla.

Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen laitosalue sijaitsee Riihimäen kaupungin itäisimmässä osassa kantatien 54 eteläpuolella, lähellä Hausjärven kunnan rajaa. Laitoksen käyntiosoite on Kuulojankatu 1, Riihimäki. Riihimäen laitosalueen itäpuolella Hausjärven kunnan alueella osoitteessa Kuulojankatu 2 toimii Fortumin Hausjärven materiaalikeskus.

Fortum Waste Solutions Oy on esittänyt laitosten ympäristövaikutusten tarkkailuohjelman päivittämistä voimassa olevien uusien ympäristölupapäätösten mukaiseksi. Ympäristövaikutusten tarkkailuohjelma sisältää aiemman, Hämeen ELY-keskuksen 16.6.2016 hyväksymän tarkkailuohjelman tavoin pinta- ja pohjavesien tarkkailun (omavalvonta sekä ulkopuolisen toimijan tekemä tarkkailu), sedimenttitarkkaillun, Myllysenojan ekologisen tilan tarkkailun, humus- ja maaperätutkimuksen sekä bioindikaattoritarkkailun.

Alla olevista tiedostoista pääset lukemaan kuulutuksen päätöksestä sekä tutustumaan tarkkailuohjelmaan ja sen liitteisiin.