Riihimäen seudulle rakennetaan uutta työllisyysaluetta

14.9.2023 Päätöksenteko Työllisyyspalvelut

Riihimäen kaupungin sekä Janakkalan, Hausjärven ja Lopen kuntien hallitukset ja valtuustot päättävät tulevien viikkojen aikana uuden työllisyysalueen perustamisesta. Päätösehdotuksen mukaan hallitukset hyväksyvät vastuukuntasopimuksen ja työvoimapalvelujen järjestämistä koskevan suunnitelman sekä ottavat vastaan ilmoituksen nykyisen TE-toimiston vuokrasopimuksen siirtymisestä työllisyysalueelle. Lopullisen päätöksen työllisyysalueesta tekee kunkin kunnan valtuusto.

Janakkalan ja Lopen kunnanhallitukset käsittelevät asiaa 18.9., Hausjärven ja Riihimäen hallitukset puolestaan 25.9. Valtuustot ottavat kantaa asiaan Lopella ja Hausjärvellä 25.9. sekä Janakkalassa ja Riihimäellä 2.10. Kunnat ilmoittavat muodostuneista työllisyysalueistaan työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä. Valtioneuvosto tekee päätöksen ensimmäisessä vaiheessa hyväksyttävistä työllisyysalueista 27.11.2023. Helmikuun 2024 loppuun mennessä valtioneuvosto julkistaa tiedon kaikista työllisyysalueista.

Päätöksenteko liittyy valmisteilla olevaan, valtakunnalliseen TE-palveluiden eli työ- ja elinkeinopalveluiden siirtoon valtiolta kunnille tai kuntien muodostamille työllisyysalueille. Palveluiden siirto kunnille tapahtuu 1.1.2025.

Kanta-Hämeeseen valmistellaan kahta työllisyysaluetta

Kanta-Hämeeseen työllisyyspalveluita valmistellaan kahden työllisyysalueen mallilla, joista toisen muodostavat Riihimäki, Janakkala, Hausjärvi ja Loppi. Toisen alueen muodostavat Hämeenlinnan, Hattulan ja Forssan seudun kunnat. Vastuukuntina työllisyysalueilla toimisivat Hämeenlinna ja Riihimäki.

Riihimäen seudun työllisyysalueen yhteinen työvoimapohja ylittää työ- ja elinkeinoministeriön vaatiman 20 000 henkilön rajan. Lisäksi mukana olevilla kunnilla on maantieteellinen yhteys toisiinsa ja ne muodostavat työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimivan alueen.

Lue lisää TE-uudistuksesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Tutustu kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksiin.

 

Lisätiedot:

Päivi Vuorinen
Muutosvalmistelija, TE 2025-uudistus
Riihimäen kaupunki, hallinto ja konserni -toimiala
+358 40 686 3160
Eteläinen Asemakatu 2
11130 Riihimäki
paivi.vuorinen@riihimaki.fi

Heidi Sihvonen
Työllisyyskoordinaattori
Hausjärven kunta
019 758 6628
Keskustie 2-4,
12100 Oitti
heidi.sihvonen@hausjarvi.fi

Lue myös