Rii­hi­mä­ki, Haus­jär­vi, Ja­nak­ka­la ja Lop­pi esit­tä­vät yh­tei­sen työl­li­syy­sa­lu­een pe­rus­ta­mis­ta työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­le

3.10.2023 Päätöksenteko Työllisyyspalvelut

Riihimäen kaupunki sekä Hausjärven, Janakkalan ja Lopen kunnat ovat päättäneet muodostaa yhteisen työllisyysalueen. Työllisyysalueesta käytetään nimeä Etelä-Hämeen työllisyysalue.

Riihimäen kaupunginvaltuusto sekä Hausjärven, Janakkalan ja Lopen kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet uuden yhteisen työllisyysalueen vastuukuntasopimuksen. Työllisyysalueen vastuukuntana toimii Riihimäen kaupunki.

Päätöksenteko liittyy valmisteilla olevaan, valtakunnalliseen TE-palveluiden eli työ- ja elinkeinopalveluiden siirtoon valtiolta kunnille tai kuntien muodostamille työllisyysalueille. Palveluiden siirto kunnille tapahtuu 1.1.2025.

Työllisyysalueet ilmoittavat työ- ja elinkeinoministeriölle muodostetuista työllisyysalueista lokakuun 2023 loppuun mennessä.

Valtioneuvosto sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät päätöksen ensimmäisessä vaiheessa hyväksyttävistä työllisyysalueista 27. marraskuuta. Helmikuun 2024 loppuun mennessä valtioneuvosto julkistaa tiedon kaikista muodostettavista työllisyysalueista.

Työllisyysalueen yhteiseksi toimielimeksi on suunniteltu alueellista työllisyysjaostoa, joka perustetaan vuonna 2024 Riihimäen kaupungin elinvoimalautakunnan alle.

Kanta-Hämeessä työllisyyspalveluita valmistellaan kahden työllisyysalueen mallilla, joista toinen rakennetaan Riihimäen ympärille. Hämeenlinnan kanssa yhteistä työllisyysaluetta valmistelevat Forssan kaupunki sekä Hattulan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Nämä kunnat muodostavat TyöHäme-nimisen työllisyysalueen.

Työ- ja elinkeinoministeriö: TE-palvelujen uudistus

 

Lisätietoja:

Päivi Vuorinen
muutosvalmistelija
p. 040 686 3160
paivi.vuorinen@riihimaki.fi
Riihimäen kaupunki

Heidi Sihvonen
Työllisyyskoordinaattori
Hausjärven kunta
019 758 6628
Keskustie 2-4,
12100 Oitti
heidi.sihvonen@hausjarvi.fi

 

Lue myös