Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen, varhaiskasvatukseen hakeminen

9.2.2024

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Elokuussa käynnistyy vuonna 2018 syntyneiden lasten esiopetus. Ilmoittautuminen tapahtuu Wilma -järjestelmän kautta 14.2.-13.3.2024 välisenä aikana. Hausjärvellä väestörekisterissä oleville esiopetusoppilaille on lähetetty kotiin ilmoittautumisohjeet.

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa vapautuvat paikat ovat haettavana ympäri vuoden, mutta vähintään 4 kuukautta hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Elokuussa alkavaan varhaiskasvatukseen hakemus on jätettävä 31.3.2024 mennessä. Varhaiskasvatushakemukset tehdään Daisy-järjestelmän kautta. Lisätietoja hoitopaikoista saa kunnan nettisivuilta www.hausjarvi.fi tai varhaiskasvatuksen neuvontapuhelin 019 758 6507

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä kunnan hyväksymään yksityiseen palveluntuottajaan, ja sen jälkeen haetaan kunnalta palveluseteliä kyseiseen varhaiskasvatuspaikkaan Daisy-järjestelmän kautta.

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Vuonna 2017 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2024. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Kouluun ilmoittaudutaan Wilma –järjestelmän kautta 14.2.-13.3.2024 välisenä aikana.

Hausjärven kunnan esiopetuksessa lv. 2023-2024 olevilla oppilaiden huoltajilla on käytössä Wilma –tunnukset ja ilmoittautuminen tapahtuu näiden tunnusten avulla. Ohje ilmoittautumiseen löytyy Wilmasta.

Huoltajat, joilla ei Wilma –tunnuksia ole, ovat suoraan yhteydessä lähikouluun tai sivistystoimen hallintoon puh. 019 758 6711.

Lukuvuosi 2024-2025 alkaa Hausjärvellä 7.8.2024.

Hausjärvellä 9.2.2024        SIVISTYSLAUTAKUNTA

Lue myös