Hausjärveläiset tyytyväisiä luonnonläheiseen ja turvalliseen asuinkuntaansa

7.11.2023 Asuminen

Hausjärven kunta osallistui Taloustutkimuksen kehittämään Kuntien Asukaskokemus 2023 -tutkimukseen. Tutkimus tehtiin nyt kolmannen kerran. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kunnan alueella asuvien mielipiteitä kunnan toiminnasta ja omasta asukaskokemuksestaan.

Tutkimus suoritettiin 13.9. – 2.10.2023 välisellä ajalla ja tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Hausjärven kunnassa asuvat 15-79-vuotiaat. Tutkimuksen osallistujat valittiin satunnaispoiminnalla kohdealueella asuvista henkilöistä Bisnode Oy:n markkinointirekisteristä. Tiedonkeruumenetelmiä oli kaksi; yli 50-vuotiaille tehtiin puhelinhaastattelu ja nuorempia kuntalaisia tavoiteltiin postitse QR-koodin avulla. Kaikkiaan haastatteluja tehtiin 127 kpl.

Hausjärvellä on kaksi strategista vahvuutta: ihmisten hyvinvointi ja turvallisuuden tunne

Kyselyn parhaat arvosanat keräsi turvallisuus. Tulosten perusteella 90% asukkaista tuntee olonsa turvalliseksi Hausjärvellä.
Vahvuutena kyselyssä nousi esille myös kuntalaisten hyvinvointi. Hausjärvi on asukkaidensa mielestä viihtyisä ympäristö asua ja elää. Hausjärvellä myös etätyömahdollisuudet saivat kiitosta.

Kokonaisuudessaan hausjärveläiset ovat tyytyväisiä elämäänsä kunnassa. Arvosanan perusteella kriittisimpiä asioita ovat palvelujen saanti, vetovoimaisuus ja se, onko kunta kehittyvä ja aktiivinen. Niiden suhteellinen painoarvo kokonaistyytyväisyyteen on kuitenkin melko vähäinen.

Keskeisinä kehittämiskohteina voidaan pitää arjen asioiden helppoa hoitoa sekä vapaa-ajan tekemisen riittävyyttä. Kunnalta myös toivotaan aktiivisempaa viestintää asioista ja palveluista.

Poismuuttoa pohtivien osuus on samalla tasolla kuin viime vuonna ja korkeampi kuin kunnissa keskimäärin (tietopankki).

Tulokset parantuneet edellisestä vuodesta

Hausjärven NPS-luku on nyt -1 eli selvästi parempi kuin viime vuonna (-15). Tulos jää kuitenkin vielä selvästi tietopankin keskimääräisestä luvusta (+12).
Viime vuoteen nähden tuloksissa on kuitenkin tapahtunut selkeää parannusta. Kyselyn tulosten mukaan hausjärveläiset luottavat tulevaisuuteen kunnassa.

 

Kyselyn tuloksien esittely on nähtävillä Hausjärven kunnan Youtube-kanavalla alla olevasta linkistä.

Lue myös