Hausjärven kunnalle valtion erityisavustusta varhaiskasvatuksen tasa-arvon edistämiseen sekä laadun kehittämiseen

3.9.2021 Lapsiperheet

Kunta haki erityisavustusta kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden arjen vahvistamiseen ”Tukea varhaiskasvatuksen arkeen” -hankkeeseen, joka toteutetaan ajalla 1.9.2021–31.12.2022.

Hausjärven kunnalle on myönnetty Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahaa varhaiskasvatukseen 64 000 euroa. Kunta haki erityisavustusta kunnallisten varhaiskasvatusyksiköiden arjen vahvistamiseen ”Tukea varhaiskasvatuksen arkeen” -hankkeeseen, joka toteutetaan ajalla 1.9.2021–31.12.2022. Hankkeen tavoitteina on varhainen puuttuminen, vasun mukainen toiminta ja tavoitteet, inkluusion ja oppimisen tuen kehittäminen, toimintamallien vakiinnuttaminen.

Hankkeen avulla saadaan ryhmiin moniammatillista tukea, päästään kehittämään uutta yhdessä sekä kouluttautumaan sisäisesti. Lisätyöpanoksen kautta ryhmiä saadaan jaettua pienempiin ryhmiin ja tätä kautta pystytään tarjoamaan lapsille yksilöllisempää tukea sekä vastataan paremmin lasten tarpeisiin. Uusi konsepti jännittää, mutta tämä hanke nähdään nimenomaan mahdollisuutena, kertoo vt. varhaiskasvatuspäällikkö Tuula Tamminen innoissaan.
Hankkeeseen on palkattu kaksi työntekijää, jotka aloittivat 1.9.2021. He toimivat suunnitellusti ryhmissä ja ovat osa päiväkodin henkilöstöä ja toimintaa. Jokainen kunnan päiväkoti vuorollaan saa heidän joukkoonsa noin 1-3 kuukaudeksi kerrallaan. Työntekijöiden tehtävä on tukea toimintaa arjessa ja pienryhmissä.

Tarkoituksena on tukea lasten kielen kehittymistä sekä kehittää lasten sosiaalisia taitoja ryhmässä. Ryhmien arjessa ei välttämättä ole kaikkeen aikaan, eli nyt päästään perehtymään uusiin toimintatapoihin ajan kanssa, kertoo hankkeen käytännön toteutuksesta vastaava varhaiskasvatuksen erityisopettaja Nina Sillanpää.
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushaku oli tarkoitettu koulutuksellisesta tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin ja varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseen vuosille 2021-2022. Taustalla on Suomen hallituksen tavoite siitä, että sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan jatkossakin. Varhaiskasvatuksessa luodaan pohja myöhemmälle oppimisille. Käynnissä oleva koronaepidemia on pitkityttyään lisännyt koulutukselliseen tasa-arvoon liittyviä haasteita.

Lisätietoja:
Nina Sillanpää
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
019 758 6715
040 574 9986

Tuula Tamminen
vt. varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 6691

Lue myös