Hausjärven kunta mukana Sano ei korruptiolle –kampanjassa

17.1.2023

Hausjärven kunnan johtoryhmä on tehnyt kokouksessaan 16.1.2023 päätöksen liittyä mukaan Oikeusministeriön koordinoimaan Sano ei korruptiolle –kampanjaan. ”Sano ei korruptiolle” on kampanja avoimuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Oikeusministeriön koordinoiman kampanjan tavoitteena on lisätä tietoutta korruptiosta ja korruptiontorjunnasta. Kampanja myös kannustaa kaikenlaisia organisaatioita liittymään mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty.

Kampanja on avoin kaikille organisaatioille, niin yrityksille, virastoille, järjestöille kuin yhdistyksille. Kampanjassa mukana olevat organisaatiot vastustavat korruptiota ja edistävät avointa, oikeudenmukaista toimintaa.

Korruptio on paljon muutakin kuin lahjontaa. Suomessa korruptio ilmenee usein esimerkiksi eturistiriitoina, suosimisena ja epäeettisenä päätösten valmisteluna. Korruptioon voivat sortua niin yksityishenkilöt, virkamiehet, poliitikot kuin elinkeinoelämän palveluksessa toimivat. Korruptio on aina haitallista ja epäoikeudenmukaista. Korruptio hidastaa taloudellista kehitystä, lisää eriarvoisuutta ja heikentää demokratiaa. Korruptiolla hyödyt pyritään ohjaamaan väärille tahoille, kun taas jokin toinen taho väistämättä aina kärsii. Toisin sanoen: korruptio vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia saada palveluja ja elää tasa-arvoista, hyvää ja turvallista elämää.

Hausjärven kunta on sitoutunut vastustamaan korruptiota ja edistämään toiminnassaan avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Hausjärvi haluaa haastaa kaikki kantahämäläiset kunnat mukaan #eikorruptiolle-kampanjaan. Tule mukaan rakentamaan Suomea, jossa korruptio ei menesty!

Lisätietoa kampanjasta: