Hausjärven kuntatalous ylijäämäinen

23.2.2023

Hausjärven vuoden 2022 tulos on noin 545 000 euroa ylijäämäinen. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen toteutuminen ja henkilöstölähtöinen kehittäminen palvelujen tuottamisessa. Menoissa näkyi selkeästi niin energiakustannusten kuin korkotasojenkin nousu.

Kuntakentän taloudellinen eriytyminen kiihtyi viime vuonna. Tilikauden tulos oli negatiivinen jopa 90 kunnassa. Vuosikatteet pysyivät yli 100 000 asukkaan kaupungeissa lähes ennallaan, mutta heikkenivät pienimmissä kunnissa. Taloudellinen tulos taottiin Etelä-Suomessa.

Hausjärven vuoden 2022 tulos on noin 545 000 euroa ylijäämäinen. Tähän vaikutti erityisesti verotulojen toteutuminen 35,9 milj. euroa. Valtionosuudet toteutuivat 16,4 milj. euroa.

Hyvään tulokseen on vaikuttanut myös henkilöstölähtöinen kehittäminen, joka on selvästi nostanut palveluiden tuottamisen tuloksellisuutta. Menoissa on kuitenkin selkeästi näkynyt kustannusten nousu, joka on vaikuttanut niin energiaan kuin korkotasoihin.

Investointien menot ovat 2,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2022 valmistui Savelantien, Kaaritien ja Hikiä-Riihimäki kevyen liikenteen väylät. Vuodelle 2022 kaavailtu Oitin yhtenäiskoulun investointi siirtyy vuodelle 2023.

Hausjärven kunnan vuosikate on 2,9 milj. euroa. Vuosikate ylitti poistot, joten talouden tasapainon mukainen tavoiteprosentti 100 saavutettiin.

Hausjärven tulos on erittäin positiivinen tässä murrosvaiheessa, jossa osa kunnista kamppailee taloudellisten haasteiden parissa. Hausjärven taseessa oleva ylijäämä kasvoi jo noin 10 miljoonaan euroon.

Tilinpäätöksen 2022 tuloslaskelma

Lisätietoja

Meri Ruuskanen

Talous- ja henkilöstöjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Pekka Määttänen

Kunnanjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös