Hausjärven osallistuva budjetointi käynnistyi

24.1.2024 Osallistuva budjetointi

Hausjärven kunnalla on tänä vuonna varattuna määrärahaa 40 000 euroa osallistuvaan budjetointiin.

Osallistuva budjetointi on tarkoitettu kunnan yhteisöille ja asukkaille hankkeisiin, joilla parannetaan kaikille kunnan asukkaille kuuluvia avoimia palveluita. Hanke voi olla myös kertaluontoinen avustuskohde esim. tapahtuma. Hakija voi olla seura, yhdistys, kaveriporukka tai jopa yritys, kunhan hanke tarjoaa kaikille kuntalaisille avointa palvelua ilman velvoitteita.

Rahoitus on ensisijaisesti tarkoitettu materiaaleihin tai muihin hankintoihin esim. ulkopuolisiin palveluihin. Työpalkkoihin rahoitusta ei myönnetä. Hankinnat voi toteuttaa myös kunta, eikä siinä tapauksessa hankkeeseen osallistuvalta taholta vaadita kirjanpitoa tai tilinpäätöstä.

Hanke-esitysten vaikuttavuutta arvioidaan seuraavin perustein:

  • arvioitu käyttäjien/osallistujien määrä
  • alueellinen vaikuttavuus
  • ylläpito ja sen toteuttaminen
  • tarvittavat peruskorjaukset ja niiden kustannukset seuraavien 20 vuoden aikana
  • hyötyjen ja kustannusten suhde

Hyväksyttävien hanke-esitysten ehtoja ovat:

  • palvelu tai tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille kuntalaisille
  • hakija vastaa hankkeen läpiviennistä
  • rakenteet tehdään kunnan/seurakunnan/valtion omistamalle maa-alueelle tai muulle
  • yksityiselle maa-alueelle, missä on alueen yleiseen käyttöön oleva sopimusmerkintä

Hanke-esitykset toimitetaan 31.3.2024 mennessä kirjeitse osoitteeseen:
Hausjärven kunta
Tekninen / osallistuva budjetointi
Keskustie 2-4
12100 Oitti

 

Tekninen lautakunta käy kaikki hanke-esitykset läpi ja pyrkii päättämään hankkeiden rahoituksesta huhtikuun aikana. Edellä esitettyjen arviointiperusteiden lisäksi otetaan huomioon alueellinen tasapuolisuus.

Vuoden 2023 osallistuvasta budjetoinnista toteutettiin mm. koirapuisto Hikiään, Ykslammin uimarannalle uusi laituri, graffitiseinä Ryttylään ja Alfred Kordelinin muistomerkin ympäristön ja alueen kunnostus Mommilassa.

Niina Tuominen

Osastosihteeri, tekniset palvelut

Keskustie 2-4, 12100 Oitti