Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta

21.6.2023

Pasila-Riihimäki liikenteen välityskyvyn nostaminen vaihe 3

ratasuunnitelma, Tuusula, Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki

Väylävirasto kuuluttaa uudelleen ratasuunnitelman nähtäville asettamisesta.
Uudelleen kuuluttamisen syy on nähtävillä olleessa aineistossa ollut
puutteellinen lunastusluettelo. Lunastusluettelo on korjattu. Mahdollisissa
ristiriitatilanteissa suunnitelmakartta on lunastettavien alueiden osalta
määräävä dokumentti. Uudelleen kuuluttaminen pidentää alkuperäistä
kuulutusaikaa.

Väylävirasto julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä (ratalaki 95 §/LjMTL 108§, HL 62 a§).

Kuulutus julkaistaan 21.6.2023 ja pääset siihen klikkaamalla tästä 
Kuulutus on nähtävillä 21.6.2023 – 21.7.2023 välisen ajan

Lisätietoja antaa
Marketta Ruutiainen (Väylävirasto),
puh. 0295343285, marketta.ruutiainen(at)vayla.fi
26.6.-29.6. Välisenä Aikana: Anton Aronen (Väylävirasto),
puh. 0295343365, anton.aronen(at)vayla.fi

Lue myös