Kirkonkylän päiväkodille myönnetty Metsämörri-laatutunnus

17.12.2021 Lapsiperheet

Kirkonkylän päiväkodin Illantähdet –ryhmä on saanut Suomen Ladun myöntämän Metsämörri-laatutunnuksen. Lastenhoitaja Seija Sirpoma on suorittanut Metsämörri-ohjaajan koulutuksen ja ryhmä käy säännöllisesti metsäretkillä. Jokaiseen metsäretkeen kuuluu ohjattua toimintaa. Metsäretket ovat mukavia toimintatuokioita, joista lapset kovasti pitävät.

Metsäretket ovat varhaiskasvatussuunnitelman mukaista toimintaa, eli ympäröivää luontoa hyödynnetään tutkimiseen, retkeilyyn ja monipuoliseen liikuntaan. Luonto toimii oppimisympäristönä ja samalla lapset oppivat vuodenaikojen vaihtelua. Lisäksi luonto tarjoaa kokemuksia, materiaaleja ja monipuolisia mahdollisuuksia leikkiin ja tutkimiseen. Ympäristökasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. Lapsia ohjataan kunnioittamaan luontoa, sen kasveja ja eläimiä.

Metsämörri-satuhahmon on tarkoitus innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan. Keskeistä toiminnassa on ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus. Lisätietoja Metsämörritoiminnasta:

Lue myös