Puhu poliitikolle -hanke on käynnistynyt

15.2.2022

Puhu poliitikolle -hankkeessa pyritään luomaan malli ja käytännöt demokratiatyölle Ratamo-kirjastoissa. Aktiivisen kansalaisuuden, sanavapauden ja demokratian edistäminen ovat nykyisen kirjastolain tavoitteita ja kirjasto voi osaltaan mahdollistaa yhteisöllisyyttä, läpinäkyvyyttä ja demokratian toteutumista esimerkiksi toimimalla osallistumisen, kohtaamisten ja turvallisen keskustelun alustana.

Yhteisen hankkeen tavoitteena on rakentaa alueen kirjastoista matalan kynnyksen arvovapaita ja fyysisiäkin kohtaamispaikkoja, joissa on mahdollista keskustella turvallisesti esimerkiksi kuntatason päättäjien ja ammattipoliitikkojen kanssa ja jossa kuntalaisen ääni voi tulla kuulluksi. Kuntalaisten tulee voida osallistua ja vaikuttaa myös vaalien ulkopuolella ja on tärkeää, että ajankohtaisista asioista ja päätöksenteosta voidaan saada ja jakaa oikeaa ja ajantasaista tietoa. Tavoitteena on saada aikaan nk. positiivista kuulemista päätöksenteossa mekaanisesti toteutuvan lakisääteisen kuulemisen lisäksi. Samalla voidaan lisätä kirjastojen tunnettuutta ja saavutettavuutta aktiivisen kansalaisuuden tiloina. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset, mutta erityisesti äänestämättä jättäneet henkilöt, nuoret ja maahanmuuttajataustaiset.

Hankkeen projektityöntekijäksi on palkattu Noora Tammilehto. Hän tulee kevään 2022 aikana olemaan yhteydessä kunnan avaintoimijoihin, joiden kanssa ja kautta keskusteluyhteyttä kuntalaisten ja päättäjien välillä voidaan rakentaa. Projektityöntekijä toteuttaa pilotointiin liittyviä tapahtumia kaikissa Ratamo -kirjastoissa. Myös Nooraan päin voi olla yhteydessä: puh. 0407591321, sähköposti noora.tammilehto@riihimaki.fi

Lue myös