Puujoen vedenlaatu on laboratorionäytteiden mukaan normaali

21.2.2023 Vesilaitos

Hausjärven kunta tilasi ulkopuoliselta tutkimuslaboratoriolta selvityksen Puujoen vedenlaadusta.

Hausjärven kunnassa on selvitetty jätevesien määrän poikkeamaa. Pumppaamojen laitteistoissa ei ole todettu vikaa, mutta jätevesien määrä on ollut poikkeuksellisen pieni. Todetun poikkeaman määrä on kuitenkin niin suuri, että ylivuoto olisi näkynyt maastossa ja Puujoen veden laadussa. Tämän johdosta kunta tilasi vesistötutkimuksen Puujoesta.

Laboratorionäytteitä otettiin useammasta paikasta sekä Puujoesta, että Nahkurinojasta. Tulosten mukaan Puujoen vedenlaatu on normaali ja vuodon vaikutuksia ei ole havaittavissa millään havaintopisteellä.

Vesistönäytteiden E.Coli -bakteeritulos oli eri näytteissä välillä 13-38 mpn/100 ml, mikä on tavanomaisen vaihteluvälin sisällä. Erinomaisen uimaveden laadun raja-arvona käytetään sisävesillä 500 mpn/100 ml.

Näytteet otti ja analysoi ulkopuolinen tutkimuslaboratorio.

Lisätietoja

Jouni Mattsson

Tekninen johtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Juha Lumppio

Rakennuttajainsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös