Puujoen vedenlaatu on normaali

3.5.2023 Vesilaitos Ympäristö

Hausjärven kunta tilasi alkuvuodesta tutkimuksen Puujoen vedenlaadusta vedenpuhdistamon jätevesien määrän poikkeamisen vuoksi. Jätevesien määrä on ollut poikkeuksellisen pieni, ja on haluttu varmistaa, ettei ylivuotoa ole tapahtunut. Pumppaamojen laitteisto on jo aiemmin todettu normaalisti toimivaksi.

Tämän vuoden näytteet Nahkurinojan alajuoksulta ja Puujoesta ovat olleet tavanomaisen vaihteluvälin sisällä, eli merkittäviä jätevesivaikutuksia ei ole havaittavissa yhdessäkään vesinäytteessä. Näytteet otti ja analysoi ulkopuolinen tutkimuslaboratorio.

Seurantajakso päättyy, sillä kolmen kuukauden ajanjaksolla ei havaittu poikkeamia.

Jouni Mattsson

Tekninen johtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti