Tiedote: Hausjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittäminen

22.6.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Hausjärven kunta on aloittanut vuonna 2004 valmistuneen Riihimäen seudun pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivittämisen kunnan alueella olevien pohjavesialueiden osalta. Päivityshankkeen aloittamisesta päätti Hausjärven ympäristölautakunta vuonna 2021. Suojelusuunnitelman päivittäminen toteutetaan konsulttityönä, josta vastaa FCG Finnish Consulting Group Oy.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonteeltaan selvitys sekä ohje, jota hyödynnetään maankäytön suunnittelussa sekä viranomaisvalvonnassa ja lupa-asioiden käsittelyssä. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on ennaltaehkäistä pohjavesialueiden pohjaveden laadun heikkenemistä ja turvata pohjavesiesiintymän antoisuus sekä sen määrällinen tila. Suojelun ensisijaisena tavoitteena on pohjaveteen kohdistuvien uusien riskien välttäminen ja olemassa olevien riskien minimointi.

Suunnitelman päivitystyössä muun muassa selvitetään pohjavesialueilla olevat uudet riskikohteet, päivitetään aiemman suunnitelman kohteet ja ajantasaistetaan pohjavesiolosuhteisiin liittyvät tiedot. Hankkeeseen liittyen suoritetaan maastokäyntejä, jotka saattavat edellyttää liikkumista yksityisten kiinteistöjen alueilla. Liikkuminen tapahtuu pääosin yleisiä teitä käyttäen ja maastossa liikutaan vahinkoa aiheuttamatta. Yksityisillä pihamailla toimitaan vain kiinteistön omistajan suostumuksella.

Päivittämistä seuraa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina Hausjärven kunta, Hausjärven kunnan vesilaitos, Hämeen ELY-keskus, Hyvinkään Vesi, Riihimäen Vesi, Etelä-Hämeen ympäristöterveys ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos.

Päivitystyöstä tullaan laatimaan kunnan pohjavesialueet sisältävä raportti, joka saatetaan valmistuessaan kuntalaisten nähtäville ja kommentoitavaksi. Hankkeen on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2023.

Lisätietoja:

Toni Haavisto

Ympäristösihteeri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Aino Nuutinen

Ympäristösuunnittelija

Keskustie 2-4, 12100 Oitti
Paikalla joka toinen viikko ma-ke, parillisina viikkoina

Lue myös