Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin muutoksia

24.2.2023 Lapsiperheet

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) muuttuu 1.3.2023 alkaen. Asiakasmaksujen perusteena olevat tulorajat nousevat 33 prosentilla ja tämän seurauksena varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat osalla perheistä. Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7%).

PerhekokoTuloraja / kkMaksu %Alin maksu, jos tulotYlin maksu, jos tulot
2387410,741366626
3499810,752607750
4567510,759378427
5635310,766159105
6702810,772909780

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräytymisen perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta. Asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa voi olla enintään 295 eur/kk perheen nuorimmasta lapsesta ja 118 eur/kk toiseksi nuorimmasta.

Mikäli perheessä on useampia varhaiskasvatuksessa olevia lapsia, nuorimmalle määritetään taulukon mukainen ja ikäjärjestyksessä seuraavalle 40 %:n maksu nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Alle 28 euron maksua ei peritä.

Tulojen muuttuessa +/- 10 % huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan muutoksista. Tarkistus asiakasmaksuun tehdään tulotietojen muuttumisesta seuraavan kuukauden alusta. Perusopetuslain mukainen esiopetusaika on maksutonta. Jos esiopetuksen lisäksi tarvitaan täydentävää varhaiskasvatusta, siitä laskutetaan varhaiskasvatuksen maksusäännösten mukaisesti.

Tuula Tamminen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Aija Jokinen

Varhaiskasvatuksen toimistosihteeri, varhaiskasvatuksen neuvontapuhelin

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös