Vastaa Hausjärven kunnan hyvinvointikyselyyn

15.5.2023 Hyvinvointi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Kunnan on muun muassa seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin suunnittelussaan asetettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle tavoitteet ja toimenpiteet

Tätä työtä edistääksemme kuntalaisille on luotu laaja hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvä hyvinvointikysely. Hyvinvointikyselyn tarkoitus on selvittää Hausjärven kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa. Tuloksia hyödynnetään vuosittaisten hyvinvointiraporttien ja laajan hyvinvointikertomuksen teossa. Kyselyn tulokset ovat työkaluna myös kunnan hyvinvointisuunnitelman sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteiden suunnittelussa.

Kysely on anonyymi, eikä siihen annettuja vastauksia pystytä yhdistämään tai yksilöimään vastaajaan. Hyvinvointikysely on suunnattu kaikille hausjärveläisille. Vastaamaan pääset 15.5.2023 – 11.6.2023 välisellä ajalla.

Arvomme vastanneiden kesken 5 kappaletta S-ryhmän lahjakortteja (arvo 20 €/kpl).

Pääset vastaamaan sähköiseen kyselyyn sivun alareunan linkistä.

Paperiseen versioon pääset halutessasi vastaamaan kunnanviraston aulassa, kirjastossa tai kirjastoautossa.

Kiitos, että vastaat ja olet mukana edistämässä kuntamme hyvinvointia!

Lisätiedot ja kysymykset:

Lue myös