Vesilaitoksen selvitys jätevesimääristä

7.2.2023 Vesilaitos

Tekninen johtaja selvittää Hausjärven vesilaitoksen tilannetta jätevesimääristä.

Hausjärven vesilaitoksella on sopimus jätevesien käsittelystä Riihimäen Veden ja Hyvinkään Veden kanssa. Jätevedet johdetaan Oitin ja Hikiä/Kirkonkylän alueelta Karhintien suuntaisesti Riihimäen Veden verkostoon, josta jätevedet edelleen johdetaan Riihimäen Veden puhdistamoon käsiteltäviksi. Hausjärven Veden viimeinen jätevesipumppaamo on Lempivaara, jossa on jätevesien mittaus.

Normaalisti jätevesien määrä Lempivaaran pumppaamolla on noin 12 000 m3 kuukaudessa. Runsaat sateet saattavat nostaa virtaaman yli kaksinkertaiseksi. Joulukuussa 2022 mitattiin Lempivaarassa virtaamaksi hieman alle 4 300 m2, joka normaalivirtaaman nähden noin 8 000 m3 pienempi jätevesien määrä. Virtaaman pienuutta selvitettiin tarkastamalla Lempivaaran jätevesipumppaamon laitteisto, mutta laitteistosta ei löytynyt vikoja. Kyseinen pumppaamo on saneerattu vuoden 2022 alkupuolella.

Ylivuotoja muista pumppaamoista ei ole havaittu. Mikäli 8 000 m3 jätevettä olisi joutunut ylivuotona maastoon, olisi pumppaamoiden etävalvontaan tullut tieto pumppaamoiden toimimattomuudesta. Etävalvontajärjestelmä uusittiin vuonna 2022.

Kyseinen jätevesien määrä vastaa noin 400 imuautollista jätevettä, joka määränä on niin suuri, että ylivuoto olisi näkynyt maastossa ja Puujoen veden laadussa. Kuitenkaan luonnossa olevasta jätevedestä ei ole tullut ilmoituksia eikä kunta ole tällaisia havainnut. Todennäköistä on, että Lempivaaran pumppaamossa virtausmittauksessa on ollut virheitä, jonka takia Lempivaaran pumppaamon virtausmäärät ovat olleet todellista pienemmät.

Hausjärven kunta on käynnistänyt toimenpiteet asian selvittämiseksi tammikuussa ja pumppaamoiden lähialueiden luonnon tilasta ja vesien laadusta tehdään selvityksiä.

Lisätietoja

Jouni Mattsson

Tekninen johtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Juha Lumppio

Rakennuttajainsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti