Yhteisöllinen kyläilta Monnissa Paukunharjun majalla to 8.12. klo 17.30-19.00

24.11.2022 Kirjasto

Mukaan ovat jo lupautuneet Marko Ruottu ja Sari Auvinen. Marko on teknisen lautakunnan puheenjohtaja ja Sari jäsenenä teknisessä lautakunnassa. Virkamiehistä paikalle ovat tulossa Joonas Riihimäki sivistystoimesta ja Anu Ylimäki kirjastosta. Kirjasto tarjoaa kahvit kaikille avoimessa tilaisuudessa, tervetuloa!

Tilaisuus järjestetään Paukunharjun majalla osoitteessa Paukunharju 23.

Hausjärven kirjaston demokratiatyö saa innoituksensa yleisiä kirjastoja koskevasta laista. Se määrittelee kirjastoille kuusi tehtävää:

1) tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin;
2) ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa;
3) edistää lukemista ja kirjallisuutta;
4) tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon;
5) tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan;
6) edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua.

Lain viimeisessä kohdassa yleisiltä kirjastoilta edellytetään yhteiskunnallisen ja kulttuurisen vuoropuhelun edistämistä. Ratamo-kirjastoilla on meneillään tämän tehtävän edistämiseksi Puhu poliitikolle -hanke. Järjestämme erilaisia demokratiaa edistäviä tilaisuuksia kuukausittain. Saat mielihyvin kertoa meille oman kyläsi ajankohtaisista asioista – voimme seuraavaksi tavata ehkä juuri sinun kylälläsi!

Lue myös