Vuorohoito

Hausjärvellä vuorohoito järjestään Kirkonkylän päiväkodissa.

Vuorohoidolla tarkoitetaan muulloin kuin arkipäivinä klo 6-18 välillä tarvittavaa hoitoa. (Päivä päiväkodit ovat auki normaalisti 6.30-17 ja venyttävät aukiolon klo 6-18, jos ennalta ilmoitetusti ja ajoissa on huoltajien toimesta esitetty tarve, jatkettuun aukioloon.)

Varhaiskasvatuslain (540/2018§13) mukaan vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki-ja juhlapyhinä vuorohoitopäiväkodissa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin ja opiskelun vuoksi.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoidon tarve arvioidaan perheen tilanteen mukaisesti.

Vuorohoidossa lasten hoitoajat perustuvat huoltajien työvuoroihin. Lapsen hoitoaika on siis huoltajan/huoltajien työaika + työmatkat. Huoltajien on lapsen hoitosuhteen alkaessa toimitettava selvitys vuorohoidon tarpeesta (työvuorolistat, työnantajan todistus työajasta tai yrittäjiltä muu selitys työajasta). Huoltajien on myös muulloin hoitosuhteen aikana pyydettäessä toimitettava edellä mainitut tositteet.

Vuorohoitoa myönnetään vain lapselle, jonka molemmat huoltajat ovat yhtäaikaisesti poissa kotoa päätoimisen työn tai opiskelun vuoksi. Lisäksi lapsi voi olla vuorohoidossa huoltajien yövuoron jälkeen tarvitseman lepoajan (8 – 9h työvuoron päättymisen jälkeen). Huoltajien loma- ja vapaapäivät ovat myös lapsen edun mukaisesti lapsen vapaapäiviä eivätkä ne oikeuta vuorohoitoon.

Vuorohoidossa olevalla lapselle suositellaan järjestettävän keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa.

Huoltajan harrastustoiminta tai sen ohjaaminen ei oikeuta vuorohoitoon. Vuorohoidon päätyttyä, lapsen varhaiskasvatusryhmä voi muuttua.

Lapsen hoidon tarve tulee ilmoittaa viimeistään 11 pv ennen hoidontarvejakson alkua. Kahdeksi viikoksi kerrallaan, torstaihin klo 12.00 mennessä Daisy hoitovarausjärjestelmässä. Hoitovuorojen ilmoitusten aikataulutus perustuu henkilöstöä koskevaan työaikalakiin.

Hoitoaikavarauksiin edellä mainitun ajankohdan jälkeen tulleita muutoksia voidaan ottaa vastaan vain, jos kyseiseen aikaan on varattu työntekijä/työntekijöitä ja ryhmässä on tilaa huomioiden: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 § 1 mukainen lasten ja henkilöstön suhdeluku.

Varattujen hoitoaikojen peruutukset (lapsen sairastuminen tai muu poissaolo) tulee ilmoittaa viipymättä.

Hausjärven varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa tarjotaan Kirkonkylän päiväkodissa ympärivuorokautisesti maanantaista sunnuntaihin huoltajien työvuorotarpeiden mukaisesti.

Vuorotarpeiden puuttuessa päiväkoti on auki arkisin 6.30-17.00.

Päiväkoti on suljettuna pääsiäisenä, juhannuksena ja jouluna.

Pirkko Mäkinen

Päiväkodin johtaja, Hikiän ja Kirkonkylän päiväkodit

Kirkonkylän päiväkoti

päiväkoti ja vuorohoito

Tuula Tamminen

Varhaiskasvatuspäällikkö

Keskustie 2-4, 12100 Oitti