Päätös meluilmoituksesta (YSL 118 §), Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry, Maitoisten Juhannusseurat

19.6.2023 Ympäristövalvonta Ympäristö

Ympäristösihteeri on 19.6.2023 tehnyt viranhaltijapäätöksen (7/2023) Suomen Rauhanyhdistysten keskusyhdistys ry:n ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta meluilmoituksesta, joka koskee 23.-24.6.2023 järjestettäviä Maitoisten juhannusseurat-tapahtumaa Hausjärvellä Maitoisten leirikeskuksessa (os. Maitoistentie 471).

Tämä kuulutus ja päätös pidetään yleisesti nähtävillä 19.6. – 26.7.2023 Hausjärven kunnan verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä julkaisemisajankohdasta. Päätös on nähtävillä (linkki):

Viranhaltijapäätökset

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 26.7.2023.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristösihteeri Toni Haavisto, p. (019) 758 6561.

 

19.6.2023

YMPÄRISTÖSIHTEERI

Lue myös