Urheilualueen asemakaavaluonnos nähtäville

5.5.2024 Kaavoitus

HAUSJÄRVEN KUNTA KUULUTTAA

ASEMAKAAVAN VIREILLE TULO JA LUONNOSAINEISTO NÄHTÄVILLÄ, OITTI

Hausjärven kunnanhallitus on 22.4.2024 § 92 päättänyt asettaa MRL 62 § ja MRA 30 §:n mukaisesti Urheilualueen asemakaavan luonnosaineiston julkisesti nähtäville. Asemakaava koskee kiinteistöjä 86-410-6-96 ja 86-418-3-335 sekä osaa kiinteistöistä 86-418-1-65 ja 86-895-2-30 Oitin taajamassa. Kaavan tarkoituksena on kehittää aluetta monimuotoisena lähiliikuntapaikkana sekä muuttaa Keskustie kunnan ylläpitämäksi katualueeksi.

Luonnosaineistot ovat julkisesti nähtävillä 7.5. ‐ 7.6.2024 Hausjärven kunnanvirastolla. Osallistumis‐ ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Lisäksi aineistoa on nähtävillä Oitin kirjastossa sekä kunnan kotisivuilla Hausjarvi.fi.

Luonnosta koskevat kirjalliset mielipiteet tulee osoittaa nähtävillä olon aikana Hausjärven kuntaan osoitteeseen Kaavoitus ja maankäyttö, Keskustie 2‐4, 12100 Oitti tai sähköpostilla kaavoitus@hausjarvi.fi.

Lisätiedot kaavoittaja Pekka Säteri p. 019 758 6560

5.5.2024
HAUSJÄRVEN KUNNANHALLITUS