Hausjärven kunnan talousarvio 324 000 euroa alijäämäinen

17.11.2023 Päätöksenteko

Hausjärven kunnan talousarvio vuodelle 2024 on valmistumassa.

Hausjärven talouden näkymä seuraaville vuosille on vakaa, vaikkakin vuosi 2024 notkahtaa alijäämäiseksi. Valtionosuusleikkaukset ovat vaikuttaneet myös Hausjärven kuntaan, mutta sopeuttamistoimia on haettu palvelun laadusta tinkimättä.
Valtionosuuksia leikattiin 1.3 miljoonaa tänä vuonna pelkästään Hausjärven kunnalta.

Verotulot onneksi pysyvät hyvällä tasolla ja toimintatuotot pysyvät samalla tasolla.
Kunnanvaltuusto päätti vuoden 2024 tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosentit kokouksessaan 6.11.2023:

kunnan vuoden 2024 tuloveroprosentti on 8,9%; ja
kunnan vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:
a) maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti 1,3
b) rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 1,25
c) vakituiset asuinrakennukset 0,45
d) muut asuinrakennukset 1,05
e) yleishyödylliset yhteisöt 0,50
f) rakentamaton rakennuspaikka 4,00
g) voimalaitosrakennukset 3,00

Taloudessa on varauduttava vielä korkojen pysymiseen korkealla sekä mahdollisiin epävarmuuksiin aineiden ja tarvikkeiden hinnoissa. Toimintakulut ovat kuitenkin maltillisella tasolla viime vuosiin verrattuna. Henkilöstökulut ovat palkkaratkaisuiden myötä kasvaneet kaikissa kunnissa.

Hausjärven kunnanhallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan maanantaina 20.11.2023 ja kunnanvaltuusto viikkoa myöhemmin, maanantaina 27.11.2023.

Lue myös