Hausjärven kunnan yksityistieavustushaku on avattu!

28.3.2024 Yksityistiet Yksityistieavustus

Yksityistielain 84 §:n mukaiset kunnossapitoavustushakemukset vuoden 2023 toiminnasta tulee toimittaa 18.6.2024 mennessä Hausjärven kunnan tekniselle lautakunnalle.

Hausjärven kunta ottaa vastaan avustushakemukset vain sähköisellä lomakkeella, emme ota vastaan sähköpostitse tai postitse toimitettuja hakemuksia. Sähköinen lomake sulkeutuu 18.6.2024, eikä tämän jälkeen tulleita hakemuksia käsitellä.

Yksityistieavustuksen sähköisen lomakkeen löydät kunnan kotisivuilta Yksityistiet – Hausjärven kunta (hausjarvi.fi).
Henkilöt, joilla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voivat täyttää hakemuksen
Hausjärven kunnanviraston asiakaspäätteellä.
Apua lomakkeen täyttöön saa teknisten palveluiden osastosihteeriltä, puh. 019 758 6811.

Hakemuksen lähettämisen jälkeen tulee yhteenvetosivu, josta pääset hakemuksesi tulostamaan, tallentamaan pdf:ksi tai lähettämään omaan sähköpostiin. Näin ollen epäselvissä tilanteissa, tiekunta pystyy todistamaan hakemuksen täytetyksi ennen määräajan umpeutumista.

Avustukset käsitellään teknisen lautakunnan elokuun kokouksessa.

Erityisesti huomioitavaa

Hakemuksen liitteeksi vaaditaan tiekunnan vuoden 2023 tilinpäätöstiedot sekä kuluvan vuoden vuosikokouksen pöytäkirja, jossa tilinpäätös on hyväksytty. Mikäli vuosikokousta ei ole pystytty pitämään tai tiekunnalla on ns. harvennettu vuosikokousväli, minkä vuoksi pöytäkirjaa ei pystytä toimittamaan, tulee tilinpäätös vahvistaa tekijän allekirjoituksella sekä kahden hoitokunnan jäsenen allekirjoituksella.
Tilinpäätös voidaan myös vahvistaa tilintarkastajien vahvistuksilla. Mikäli edellä mainitut asiakirjat puuttuvat, kunta ei tue tiekuntaa puutteellisten hakemusasiakirjojen vuoksi. Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Muuttunut lainsäädäntö velvoittaa yksityistiekuntia ilmoittamaan yksityistietiedot yksityistierekisteriin sekä Digiroadiin (Väylälle). Tiedot tallentuvat rekisteriin ja niiden päivittämisestä ajan tasalle huolehtii yksityistiekunta.

Niina Tuominen

Osastosihteeri, tekniset palvelut

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös