Hausjärven kunta esittelee alueen tilannekuvaa – yhdessä uudistumalla voimme luoda kunnan elinvoimaa

8.5.2023 Yrittäjät Tilannekuva

Hausjärven kunnassa on kevään aikana ollut käynnissä vuorovaikutteinen tilannekuvaprosessi, jonka tarkoituksena oli luoda yhteinen tilannekuva ja suunnitelma kunnan kehittämiseksi.

Alueen elinvoiman kehittäminen on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Elinvoiman tilannekuva syntyi alueen toimijoiden vuorovaikutteisen työskentelyn tuloksena. Foorumeiden työskentelyssä on ollut mukana Hausjärven yritysten, alueen oppilaitosten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden vaikuttajia. Foorumien toteutuksessa on hyödynnetty Sitran kehittämää vuorovaikutteisen tilannekuvan toimintamallia.

Tilannekuva on alueen toimijoiden yhteinen näkemys ja tulkinta alueen elinvoiman tekijöistä ja yritysten toimintaedellytyksistä. Foorumeiden työskentelyä ja tuloksia tullaan hyödyntämään kunnan elinvoimaohjelman valmistelussa myöhemmin tänä vuonna. Ensimmäisessä foorumissa pohdittiin mistä kunnan elinvoima syntyy sekä mitä ovat Hausjärven vahvuudet ja heikkoudet. Toisessa foorumissa jatkettiin SWOTin työstämistä, sekä kuultiin hankekehittämisestä. Kolmannessa eli viimeisessä foorumissa teemana oli väestöstatistiikkaan perustuva osaajatilanne.

Ohessa (ks. kuvat alla) tilannekuvafoorumeiden aikana tehdyistä selvityksistä, asiantuntijapuheenvuoroista ja kunnan sekä yritysten edustajien näkökulmista suunnitteluryhmän muodostamat Hausjärven elinvoimaisuuden tavoitteet, sekä niiden pohjana tilaisuuksissa tuotettu ns. SWOT-analyysi. Hausjärven kunta kerää niihin palautetta erityisesti kunnan alueella toimivilta yhteisöiltä ja yrityksiltä. Palautelomakkeelle tulleet kommentit huomioidaan 1.6. tulosten esittelytilaisuudessa ja sen jälkeisessä elinvoimaohjelman käsittelyssä syksyllä 2023. Palautelomake on avoinna 28.5. saakka, palautelomakkeen linkki alla.

Hausjärven kunta esittelee tilannekuvaprosessin tuloksia kaikille kuntalaisille, yrittäjille ja yhteisöille avoimessa tilaisuudessa Ryttylässä PunkaHubilla torstaina 1.6. klo 17. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Ilmoittautumislinkki alla.

Tervetuloa mukaan!

Yhteenveto Hausjärven tilannekuvasta 2023

tilannekuvaprosessin yhteenveto

SWOT

swot

LISÄTIETOJA

Pekka Määttänen

Kunnanjohtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Lue myös