Hausjärven kunta ja Etelä-Hämeen Osuuspankki tukevat nuorten kesätyöllistämistä

14.2.2023 Nuoret

Hausjärven kunnalla käytössä ollut nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa. Myös OP:n myöntämä kesätyöseteleiden jako jatkuu.

Hausjärven kunta myöntää hakemusten perusteella kesätyöllistämistukea Hausjärvellä toimiville yrityksille ja yhdistyksille. Tuki on harkinnanvaraista ja päätökset tuen saajista tekee kunnanjohtaja. Tukea myönnetään enintään 12 hakijalle.

Lisäksi Etelä-Hämeen Osuuspankki tukee hausjärveläisten nuorten kesätyöllistämistä. OP Ryhmä haluaa olla tukemassa nuorten työelämään tutustumista ja yhdistystoimintaa eri puolilla Suomea. Osuuspankin avulla on mahdollista työllistää kesätöihin seitsemän hausjärveläistä nuorta.

Hausjärven kunnan kesätyöllistämistuki

 • Tarkoitettu vuosina 2000 – 2007 syntyneille hausjärveläisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajan­jaksolla 15.5.–31.8.2023
 • Tukea voidaan myöntää vain Hausjärvellä toimivalle työnantajalle
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.
 • Yhdellä hakijalla on mahdollisuus saada tuki enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.
 • Kesätyöllistämistukea saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan hakulomakkeen

Etelä-Hämeen Osuuspankin kesätyöseteli

 • Tarkoitettu vuosina 2006 – 2008 syntyneille hausjärveläisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Nuoren asuinpaikkakunnan tulee olla Hausjärven alueella
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä päin Suomea tahansa
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.
 • Yhdellä hakijalla on mahdollisuus saada tuki enintään yhden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.
 • Nuorelle maksettava palkka on oltava vähintään 500 € / 10 työpäivää, josta työnantaja säästää palkkakustannuksissa kesätyösetelin arvon 400 €
 • Kesätyön kesto on oltava minimissään 10 päivää tai 60 tuntia
 • Kesätyön tulee ajoittua koulujen loma-aikaan
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.

Tuen saanti edellyttää, että työnantaja maksaa vähintään alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jos työehtosopimusta ei ole, vähintään 1331 euroa kuukaudessa kokoaikatyöstä. Lisäksi työnantajan on huolehdittava lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Kesätyöllistämistukea ja OP:n kesätyöseteliä haetaan seuraavalla lomakkeella:

Lue myös