Hausjärven kylien turvallisuusilta ma 16.5. klo 18 kunnanvirastolla

11.5.2022 Kyläturvallisuushanke

Haminankylällä ja Mommila-Hietoisissa on käynnistynyt kylien turvallisuussuunnitelman teko. Haminankylä pääsi yhtenä kylänä Kanta-Hämeen alueelta Suomen Kylät ry:n valtakunnalliseen Kyläturvallisuus 2025 -hankkeeseen. Projektin yhteistyötahoina ovat Hausjärven kunta, KantaHämeen sosiaali- ja kriisipäivystys, Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja pelastuslaitos, Hämeen Poliisi sekä VAPEPA.
Haminankylän kyläturvallisuuspilotissa kehitetään yhteistyömuotoja kyläyhteisön, järjestöjen ja viranomaisten kuten Hyvinvointialue, Pelastuslaitos, Poliisi ja kunta välille. Tavoitteena on luoda kyläturvallisuuteen työkaluja, jotka tulevat laajemmin Hausjärven kylien käyttöön sekä koko KantaHämeessä, jopa valtakunnallisesti.

Haminankylän kyläsuunnitelmassa on valittu turvallisuussuunnitelmaan seuraavat tavoitteet ja niille
toimenpiteitä:

  • Huolehditaan ikäihmisistä ja apua tarvitsevista
  • Kyläturvallisuutta vahvistetaan ja opetellaan varautumista
  • Toimivat tietoliikenneverkot vahvistavat monipaikkaista asumista
  • Kyläyhteisö toimii yhteisten asioiden hyväksi
  • Tunnistetaan vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden uhat ja riskit sekä suunnitellaan niiden torjumiseksi ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

TURVALLISUUSILLAN OHJELMA

  • 17.30 – 18 Kahvi
  • 18 – 19.30 Kunnan varautuminen poikkeustilanteisiin, kunnanjohtaja Pekka Määttänen
  • Kyläyhteisön merkitys turvallisuudessa, projektip. Pekka Rintala Suomen Kylät ry
  • Haminankylän ja Mommilan pilotin esittely, Markku Juhola Haminankylän Ns ry
  • Keskustelua ja kartoitus mukaan halukkaista kylistä.

Toivomme runsasta osanottoa kaikista Hausjärven kylistä kuulemaan ja keskustelemaan tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. Tervetuloa!

Pekka Määttänen, Hausjärven kunta
Pekka Rintala, Suomen Kylät ry

Lue myös