Hyvinvointijaosto aloittaa toimintansa 2023

15.12.2022

Hyvinvointijaoston tehtävät

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on yksi kunnan perustehtävistä. Tämä vaatii laaja-alaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä niin, että kaiken toiminnan keskiössä ovat kunnan asukkaat. Tätä tehtävää hoitamaan aloittaa vuoden 2023 alussa toimintansa erityinen hyvinvointijaosto.

Hyvinvointijaosto toimii sivistyslautakunnan alaisuudessa ja esittelijänä tulee toimimaan hyvinvointisuunnittelija. Jaoston tehtäviin kuuluvat mm. hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvän työn koordinointi, hyvinvointiin liittyvien suunnitelmien valmistelu, ehkäisevä päihdetyö, järjestöyhteistyön koordinointi, yhteistyö hyvinvointialueen kanssa sekä hyvinvointia edistävistä avustuksista päättäminen. Toiminnassaan hyvinvointijaosto pyrkii osallistamaan ja kuulemaan eri toimijoita.

Hyvinvointisuunnitelmat ovat tärkeitä työkaluja hyvinvoinnin edistämisessä Hausjärven kunnassa. Niiden valmistelussa ovat hyvinvointijaoston apuna toimivat kunnan eri alojen asiantuntijat. Suunnitelmissa kootaan tieto nykytilanteesta ja niiden avulla voidaan suunnata ja tarkentaa toimintaa jatkossa.

Hyvinvointijaoston kokoonpano:

Kari Masalin SDP (pj)

Marja-Liisa Koskela PS (vpj)

Marjut Vakkilainen KESK

Maiju Ollilainen KD

Jonas Jansson KOK

Päivi Jokinen KOK

Jukka Haikonen PS

Lue myös