Kt 54 yritysalueen liittymäjärjestelyiden palaute

5.6.2024

Kantatielle 54 Hausjärvelle suunnitellaan kanavoitu liittymä yritysalueen kohdalle. Suunnittelualueen pituus kantatiellä on noin 650 metriä ja se sijoittuu Oitintien koillispuolelle. Suunnitelma sisältää myös yksityistiejärjestelyjä.

Suunnitteluvaihe on oikea aika perehtyä ja vaikuttaa suunnitelmaratkaisuihin sekä tuoda esiin suunnitelman viimeistelyyn mahdollisesti vaikuttavia tietoja paikallisista olosuhteista. Suunnittelun aikaisessa vuorovaikutuksessa esitellään suunnitelman luonnoksia ja suunnitelmaratkaisuja. Suunnitelmaluonnoksista on mahdollista antaa palautetta sekä esittää kysymyksiä. Luonnosten esittelyn jälkeen saadut palautteet ja kysymykset käydään läpi ja suunnitelma viimeistellään. Tämän jälkeen valmis suunnitelma asetetaan nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmasta virallinen muistutus.

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ja aikataulut

Voit osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin, tutustua suunnittelu- ja esittelyaineistoihin sekä jättää palautteen tai kysyä hankkeesta. Osallistumalla sinulla on mahdollisuus vaikuttaa hankkeen suunnitteluun.

Kysymykset ja palautteet toivotaan esitettävän 18.06.2024 mennessä.

Suunnitelmaluonnoksiin ja esittelyaineistoihin voi tutustua valtion liikenneväylien suunnittelun sivustolla.

Lue myös