Ratkaisuja osaajapulaan

22.12.2022 Yrittäjät

Osaajapula on tunnistettu haaste koko Suomen kasvukäytävän alueella. Osaajapulasta muodostuu pahimmillaan yritysten kasvun este. Alueella jo olevat kansainväliset opiskelijat ovat yksi potentiaalinen ratkaisu. Miten heidät saadaan kiinnittymään alueen työelämään nykyistä paremmin? Tätä pohditaan alueen toimijoille avoimessa FET-asiantuntijatiimissä, jonka Kasvukäytävä kokoaa.

Väliaikaisesti koottujen asiantuntijoiden työ alkaa tammi-helmikuun taitteessa ja tuloksia odotetaan maaliskuun alkuun mennessä. Tavoitteena on muodostaa monipuolista tiedollista ja kokemuksellista osaamista edustava tiimi, joka edustaa kattavasti alueen yrityksiä, muita työpaikkoja, oppilaitoksia ja kansainvälisiä opiskelijoita. Mukaan pohdintaan haetaan myös niitä toimijoita, jotka omalla toiminnallaan tukevat kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä. Näitä tahoja ovat mm. TE-toimistot, ELY-keskukset, maakuntien liitot, työllisyyden kuntakokeilut ja tietysti alueen kunnat.

Kasvukäytävä toteuttaa työskentelyn yhteistyössä työelämän kehittämiseen tähtäävän TYÖ2030 ohjelman kanssa. TYÖ2030 tarjoaa asiantuntijatiimin tarvitseman tuen ja prosessin fasilitoinnin. Fasilitoinnin ja tuen toteuttavat Humapin asiantuntijat Annika Ranta ja Riitta Hyppänen.

Fast expert teams (FET) organisoitumismalli kehitettiin Covid-19 pandemian aikana. Onnistuneen kokeilun myötä toimintamallia on hyödynnetty moniin muihin kompleksisiin ongelmiin. Käytännössä FET tarkoittaa väliaikaista asiantuntijatiimiä, joka kootaan yhteen jonkin haastavan tehtävän ratkaisemiseksi, jota mikään organisaatio ei pysty yksin ratkaisemaan.

Työ tähtää alueen yritysten toimintaedellytysten parantamiseen

“Mukaan kannattaa lähteä, koska FET tarjoaa Kasvukäytävän alueille ainutlaatuisen mahdollisuuden edistää osaajapulan ratkaisua ja vahvistaa alueen elinvoimaa ja innovatiivisuutta koulutusperäisen maahanmuuton kautta”, sanoo projektipäällikkö Tapio Huttula Kasvukäytävältä.

Suomen kasvukäytävän johtajan Jaana Villasen mielestä kysymys osaajapulasta on kasvukäytävän yritysten ja työpaikkojen tulevaisuuden kannalta todella merkittävä. “Löytämällä ratkaisuja kansainvälisten osaajien kiinnittämiseksi työelämään, syntyy uutta osaamista ja tärkeitä edellytyksiä alueiden elinvoiman, sekä kansainvälisen merkittävyyden lisäämiseksi. Kuten kaikessa Kasvukäytävän toiminnassa, myös FET-mallin keskiössä on erilaisten toimijoiden välinen yhteistyö ja sen kautta uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen. Siksi toivomme, että asiatuntijatiimiin osallistuu toimijoita monipuolisesti opiskelijoista, oppilaitosten edustajista, yrityksistä, sekä julkiselta sektorilta”, tiivistää Villanen.

Väliaikainen asiantuntijahautomo toteutetaan kokonaan digitaalisesti ja se koostuu yhteisistä kokoontumisista sekä itseohjautuvasta työskentelystä neljän – viiden viikon aikana. Jokaiselle viikolle on oma teema ja mukaan voi osallistua joustavasti oman kalenterin mukaan. Työskentelyä tuetaan eri tavoin niin, että siihen on mahdollista osallistua sekä englannin että suomen kielellä.

Prosessi lähtee käyntiin torstaina 2.2.20230 klo 13.00 – 14.00 pidettävällä kick off –tilaisuudella. Varsinainen työskentely tapahtuu viikolla 6-10. Tarkempi aikataulu on uutisen lopussa.

Ilmoittautuminen on avoin kaikille Kasvukäytävän alueen opiskelijoille, oppilaitosten ja yritysten edustajille, sekä julkisen sektorin toimijoille. Ilmoittautua voi aina 30.1.2023 klo 16 saakka alla olevasta ilmoittautumislomakkeesta.

Ohessa linkit ilmoittautumislomakkeeseen sekä FET-infoa.

 

Suomen Kasvukäytävä

Suomen kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva aluekehittämisen yhteistyöverkosto, joka on muodostettu vuonna 2013 edistämään kasvukäytävän kehittämistyötä. Yhteiskehittäminen on verkoston perustamisesta saakka tehty yhdessä kuntien, kaupunkien, yritysten sekä koulutus- että tutkimustoimijoiden kanssa – tavoitteena elinvoimaisempi ja kilpailukykyisempi, sekä kansainvälisesti merkittävä asumisen ja kasvun vyöhyke.

Yhteystiedot:  
Tapio Huttula
Projektipäällikkö
040 5637 944
tapio.huttula@suomenkasvukaytava.fi

 

FETin aikataulu

Kick off: torstai 2.2.2023 klo 13.00 – 14.00

FETViikko 1: maanantai 6.2.2023 klo 10.00 – 11.30

FETViikko 2: maanantai 13.2.2023 klo 8.30 – 10.00

FETViikko 3: tiistai 21.2.2023 klo 10.30 – 12.00 / tiistai 28.2.2023 klo 10.30 – 12.00 (hiihtoloman mukaan)

FETViikko 4: keskiviikko 8.3.2023 klo 12.00 – 13.30

 

Lue myös