Ryttylä ja lähialueet mukana Kyläturvallisuus-hankkeessa

25.7.2022 Kyläturvallisuushanke

Sähkökatko, tulipalo, ilmastonmuutos tai avun tarve sairastumisen tai ikääntymisen vuoksi? Miten hyvin meidän kylällämme on varauduttu yllätyksiin? Tunnetko uudet kyläläiset? Tiedätkö mitä osaamista ja resursseja kylältä löytyy?

Osana valtakunnallista Kyläturvallisuus-hanketta nämä kysymykset ovat avainasemassa. Siksi Ryttylän kyläyhdistys tekee parhaillaan kyselyä lähistön asukkaille, kysely on auki 15.8.2022 saakka osoitteessa www.ryttyla.net. Kyselylomakkeita on myös saatavissa paperisena Ryttylän kaupoista.

 

Mistä kyläturvallisuudessa on kyse?

Kyläturvallisuus lähtee varautumisesta paikallisesti, yhteisöllisesti ja omatoimisesti erilaisiin häiriötilanteisiin. Lisäksi kyläturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet parantavat kylän yhteistyötä ja vahvistavat asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Viranomaisten kanssa yhteistyö häiriötilanteiden ennaltaehkäisyssä ja hoitamisessa helpottuu.

Lokakuussa 2021 Suomen Kylät järjestivät webinaarin, jossa turvallisuusalan valtakunnalliset nimet kokoontuivat keskustelemaan siitä, millaisia tämänhetkiset turvallisuustoimijoiden roolit ovat kylissä ja missä kohdissa ketju kaipaa vahvistusta.

Taustalla on Kyläturvallisuus 2025 – Trygga byar 2025 –hanke, jonka tarkoituksena on tehostaa sirpaleisen kentän kokoamista ja luoda kylien ja paikallisyhteisöjen turvallisuustyölle kestävä malli.

Kanta-Hämeen alueelta mukaan lähtivät ensimmäisinä Haminankylä, sekä Mommila-Hietoinen.

Kyläturvallisuus-kysely Ryttylässä ja lähialueilla.
Pilvi Nurmi on paitsi kyläturvallisuudesta kiinnostunut, myös Ryttylän kyläyhdistyksen hallituksen varajäsen.
Hänelle tarjottiin mahdollisuutta osallistua Hausjärvellä 16.5.2022 järjestettyyn kyläturvallisuusiltaan, eikä muuta houkuttelua tarvittu.

”Olin hyvin kiinnostunut, sillä turvallisuus on oleellinen osa asukkaiden hyvinvointia ja kylän elinvoimaisuutta ja liittyy myös omaan taustaani turvallisuusalan työntekijänä”, kertoo mm. vartijana ja järjestyksenvalvojana toiminut Pilvi. Häntä motivoivat myös omat kokemukset uutena kyläläisenä: ”Itse muutin ummikkona Ryttylään vuonna 2019 ja kaipasin tietoa palveluista ja yhteistyömuodoista, joista tässä nyt tehtävässä kyselyssä mm. kysytään.”

Pilvin lisäksi Hausjärven kyläturvallisuus iltaan osallistui noin 25 hausjärveläistä eri kyliltä. Illan päätteeksi sovittiin, että kyläturvallisuuspilotti laajenee kaikille halukkaille kylille Hausjärvellä. Samalla yhteistyö kunnan kanssa syvenee.

Ryttylän kyläyhdistys lähti toteuttamaan hanketta yhteistyössä muiden lähialueiden toimijoiden kanssa. Ensimmäisenä mukaan lähti kylän tuore toimija, Osaango Oy:n ylläpitämä Punka Hub, joka sponsoroi kyselyn teknisen toteutuksen.

Nyt toivomme, että kyläläiset vastaisivat kyselyyn osoitteessa www.ryttyla.net, ja osallistuisivat ahkerasti keskusteluun meidän turvallisuuteemme liittyvistä asioista.
Vastausaika on 15.8.2022 asti.

Lisätietoja:

Kyläturvallisuus 2025 -hanke

Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti

Ryttylän kyläyhdistys ry. on voittoa tavoittelematon kylän ympäristön, palveluiden ja asukkaiden puolestapuhuja. Jäseneksi voi liittyä jokainen Ryttylässä vakituisesti tai vapaa-ajan asukkaana asuva henkilö. Lisätietoja: https://www.ryttyla.net/yhdistys

Punka Hub on Ryttylään avattu uusi “kylätoimisto”, joka tarjoaa kokoontumis- ja työskentelytilaa sekä erilaisia digitaalisia palveluita. Lisätietoja: https://punkahub.com/

Lue myös