Voi hyvin Hausjärvellä – hyvinvointiraportti 2022

7.12.2023 Hyvinvointi ja vapaa-aika Hyvinvointi

Hausjärven kunnan hyvinvointiraportti 2022 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 27.11.2023.

Hyvinvointiraportin tekeminen on kunnan lakisääteinen tehtävä (612/2021, § 6). Sen mukaan kunnan on seurattava kuntalaisten elinoloja, hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä alueittain ja väestöryhmittäin. Kunnassa on raportoitava kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä, niihin vaikuttavista tekijöistä sekä toteutetuista toimenpiteistä valtuustolle vuosittain.

Uutta vuoden 2022 hyvinvointiraportissa on Voi hyvin Hausjärvellä -indikaattorikokonaisuuteen lisätty ulkomaalaistaustaisten määrän seuranta sekä HYTE-kertoimen indikaattorikokonaisuus. HYTE-kerroin on kunnille luotu kannustin laadukkaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tekemiseen. Sen avulla määritellään kunnalle maksettava valtionosuuden lisäosa suuruus tehdyn HYTE-työn perusteella. Vuonna 2022 Hausjärven HYTE-kerroin oli 0,53 ja valtionosuuden suuruus noin 122 000 euroa.

Vuoden 2023 hyvinvointiraportti valmistuu syksyllä 2024 ja siinä hyödynnetään myös juuri julkaistuja hyvinvointikyselyn tuloksia.

Pääset tarkastelemaan vuoden 2022 hyvinvointikertomusta tästä. 

Lue myös