Haja-asutusalue

Haja-asutusalueella tarkoitetaan tässä asemakaavoittamatonta aluetta. Haja-asutusalueen ja ranta-alueen rakentamisen paikalliset erityismääräykset koskien rakentamisen määrää, laatua ja tapaa annetaan rakennusjärjestyksen luvuissa 5 ja 6.

Rakennusjärjestyksessä määritetään suunnittelutarvealue. Rakentamisessa on huomioitava pohjavesialueet ja Päijännetunnelin sijainti rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Maankäyttö- ja rakennuslain luvun 10 erityiset säännökset koskevat ranta-alueita.