Rakennusvalvonta

Rakentamisen hakemukset haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Lupapiste.fi lupapalvelussa voit jättää käsiteltäväksi:

-rakennusluvan
-toimenpideluvan ja -ilmoituksen
-maisematyöluvan
-purkuluvan ja -ilmoituksen
-poikkeamis-ja suunnittelutarveluvan
Voit tarvittaessa kysyä neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta, tavoitat meidät myös puhelimitse tai sähköpostilla.

Rakennusvalvonnan maksut

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksut ovat astuneet voimaan 1.6.2022. Maksu määräytyy niiden hintojen mukaan, jotka ovat voimassa lupapäätöksen tekemispäivänä tai viranomaistehtävän suorittamishetkellä.

Maksut ovat Hausjärven kunnanvaltuuston 15.3.2022 § 12 hyväksymät.

Rakennusjärjestys 2021

Tässä rakennusjärjestyksessä kuvataan rakentamisen lupajärjestelmä ja hyvä rakentamistapa. Voimassa 1.5.2021 alkaen.

Pertti Kähönen

Rakennustarkastaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Tuija Lohkovuori

Lupavalmistelija

Antti Säteri

Maanmittausinsinööri

Keskustie 2-4, 12100 Oitti