Oitin osayleiskaava

Tälle sivustolle rakentuu Oitin osayleiskaavan sivu.

  • Hausjärven kunnanhallitus on päätöksellään 21.4.2020 / § 73 käynnistänyt Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan.