Oitin osayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka.