Oitin osayleiskaava

Osayleiskaavan tavoitteena on ohjata Oitin taajaman ja sen lähiympäristön maankäyttöä tavoitevuoteen 2040 saakka.
  • Hausjärven kunnanhallitus on päätöksellään 21.4.2020 / § 73 käynnistänyt Oitin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinnan.