Hausjärvi rakentaa

Kunnallistekniikan rakentamisesta Hausjärvellä vastaa kunnan tekninen toimi.

Kunnallistekniikan työkohteet vuonna 2022

Hikiä-Riihimäki kevyen liikenteen väylä

Väylää rakennettaan ELY-keskuksen, Hausjärven kunnan ja Riihimäen kaupungin yhteishankkeena. Riihimäen keskustan ja Hikiän välillä muodostuu jatkuva ja yhtenäinen jalankulku- ja pyöräilyväylä, joka parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta ja helpottaa alueen liikennöintiä. Väylä on pituudeltaan noin viisi kilometriä, josta Hausjärven osuus on yhteensä noin 3,8 kilometriä.

Väylän rakentamisessa edistettiin kestävää kehitystä käyttämällä rakentamisessa uusiomateriaaleja. Rakennekerroksissa on käytetty betonimursketta ja kuonasoraa.

Väylän viimeistelytyöt ovat meneillään ja se valmistuu kesäkuun 2022 aikana.

 

Savelantien kevyen liikenteen väylä

Hausjärven kunta rakennuttaa Oitissa Kalliontien ja Savelantien kevyenliikenteenväylän sekä parantaa kadun kuivatusta saneeraamalla ja lisärakentamalla hule- / sadevesiviemäriverkostoa. Rakennusurakassa parannetaan myös väylien valaistusta saneeraamalla sekä lisärakentamalla uutta katuvalaistusta.

Rakentamisen toimenpiteet koskevat Kalliontietä välillä Oitintie-Savelantien risteysalue ja Savelantietä väliltä Kalliontien risteys – Nummenpääntien risteys.

Kohteessa tehdään viimeistelytöitä ja valmistuu aikataulun mukaisesti, kesäkuussa 2022.

Töiden suorittaminen vaikuttaa ja tulee häiritsemään, jonkin verran Kalliontien ja Savelantien liikennöintiä. Väylät ovat liikennöitävissä koko urakan ajan, mutta työnaikaisesti käytössä on kiertoteitä ja -reittejä, jotka opastetaan erikseen kohteessa. Lyhytaikaisesti ajoyhteydet kiinteistöjen pihoihin voivat estyä, näistä tiedotetaan kiinteistöjä tarkemmin.

Kohteen rakennusurakoitsijana toimii Marttilan Maanrakennus Oy

 

Oitin Kaaritien kevyen liikenteen väylän rakentaminen

Oittin kaaritien kevyenliikenteenväylän suunnittelu on valmistunut suunnitelmat laitetaan nähtäville.

Kaaritien rakentaminen aloitetaan viikolla 28.

 

Repotien ja Monninraitin rakentaminen

Monnissa toteutetaan rakennusurakassa kaksi erillistä kohdetta.

Repotie on noin 170 metrin pituinen tieosa, joka on osittain kevyen liikenteen väylä. Viimeistelytyöt ovat meneillään ja työkohde valmistuu kesäkuun aikana.

Monninraitti on noin 170 metrin pituinen päättyvä katu. Lisäksi työssä tehdään noin 300 metriä vesihuoltolinjaa. Viimeistelytyöt ovat meneillään ja työkohde valmistuu kesäkuun aikana.

 

Hikiän valaistuksen saneeraus

Hikiällä tehdään laaja katuvalojen saneeraustyötä sähköverkon uusimisen yhteydessä. Myös Elisa Oyj asentaa kuituverkkoa alueella. Työt valmistuvat vuoden 2022 lopulla.

Mikäli sinulla on kysyttävää kunnallistekniikan rakentamisesta, voit olla yhteydessä alla oleviin henkilöihin.

Jouni Mattsson

Tekninen johtaja

Keskustie 2-4, 12100 Oitti

Jukka Heikkilä

Aluemestari

Keskustie 2-4, 12100 Oitti