Turvallisuussuunnitelma

Hausjärven kunta liittyi vuoden 2023 alussa Sisäministeriön turvallisuussuunnittelun kehittämistyöhön. Suunnitelman laadinnassa on hyödynnetty sisäisen turvallisuuden TUOVI-portaalia sekä Rikoksentorjuntaneuvoston aineistoa.

Turvallisuussuunnitelman on laatinut turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä, johon ovat osallistuneet kunnan lisäksi Hämeen poliisilaitos ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue ja Haminankylän Kyläyhdistys. Tämän lisäksi valmistelussa on kuultu useita kolmannen sektorin tahoja.

Turvallisuussuunnitelman laadinnan pohjatiedoksi on teetetty asukaskysely hyvinvointikyselyn yhteydessä. Suurin osa vastaajista koki asuinalueensa turvallisuuden hyväksi. Väkivallan tai sen uhan lisääntyminen on pysynyt ennallaan 39% mielestä ja 20% mielestä uhka on lisääntynyt paljon tai jonkin verran. Selkeästi eniten väkivallan uhan on koettu lisääntyneen Oitissa. Pääasiassa vastaajat uskaltavat kuitenkin edelleen kulkea iltaisin asuinalueellaan ilman väkivallan pelkoa. Suurin huoli vastaajilla oli joutua asuinkunnassaan liikenneonnettomuuden uhriksi tai että joku ulkopuolinen vahingoittaa omaisuutta. Eniten asioista ja ilmiöistä huolettivat yhteiskunnan eriarvoisuus, vihapuhe ja rattijuoppous.

Suunnitelma sisältää kuusi kansallista teemaa:

  • Nuorten rikollisuuden vähentäminen
  • Ikääntyneiden asumisen turvallisuuden kehittäminen
  • Lähisuhdeväkivallan vähentäminen
  • Hyvät väestösuhteet
  • Alkoholista ja huumeista johtuvien turvallisuushaittojen ennaltaehkäisy
  • Julkisten tilojen turvallisuusKyseisille teemoille on kansalliset indikaattorit ja mittarit, joiden perusteella paikallista toimenpideohjelmaa päivitetään vuosittain. Lisäksi toimenpideohjelmassa on Hausjärven omia teemoja kuten liikenneturvallisuus, koulujen turvallisuuden kehittäminen, kyläturvallisuus ja nettiturvataidot.

Turvallisuussuunnitelma päivitetään valtuustokausittain. Päivitys pohjautuu uuteen turvallisuuskyselyyn. Toimenpiteitä seurataan ja arvioidaan vuosittain turvallisuussuunnitelman raportoinnin yhteydessä. Turvallisuustilanne raportoidaan osana hyvinvointiraportointia.