Kyläturvallisuus Hausjärvellä

Kyläturvallisuus on yhteisölähtöistä turvallisuustyötä. Kyläturvallisuuden tavoitteena on vahvistaa asukkaiden omatoimista varautumista erilaisten häiriötilanteiden kuten sähkökatkojen, onnettomuuksien ja tulipalojen varalta. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla omatoimisuus korostuu pidempien välimatkojen takia. Pelastuspalveluiden saaminen paikalle saattaa kestää pitkiäkin aikoja. Onkin tärkeää kehittää kylien varautumista ja välittää tietoa turvallisuutta parantavista toimenpiteistä. (Lähde: Kodin turvaopas)

Kyläturvallisuutta kehitetään Hausjärvellä niin Haminankylässä, Oitissa, Hikiässä kuin Ryttylässä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Haminankylän kyläturvallisuushankkeen yhteyshenkilö
Markku Juhola, markku.juhola@kolumbus.fi / p. 0400 444 714

Oitin kyläturvallisuushankkeen yhteyshenkilö
Kyösti Laitinen, p. 040 512 5954

Ryttylän ja Hikiän yhteystiedot puuttuvat toistaiseksi.

Kyläturvallisuus.fi – portaalissa on runsaasti käytännönläheisiä materiaaleja ja lisätietoa kyläturvallisuudesta.

Taustaa

Hausjärvellä sijaitseva Haminankylä valittiin Kanta-Hämeen pilottikyläksi Suomen Kylien käynnistämään kyläturvallisuushankkeeseen helmikuussa 2022. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kylälle turvallisuussuunnitelma, joka voidaan ottaa laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeessä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyömuotoja kyläyhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kuten Hyvinvointialue, Pelastuslaitos, Poliisi ja kunta välille.

Kanta-Hämeen kyläturvallisuuspilotti oli osa Suomen Kylät ry:n valtakunnallista kyläturvallisuus 2025 -hanketta. Hanke päättyy alkuvuodesta 2023.

Kyläturvallisuushankkeen laajeneminen

Koko hankkeen ajan tarkoituksena on ollut luoda turvallisuussuunnitelma, joka voidaan ottaa laajemmin kylien käyttöön koko Kanta-Hämeen alueella. Vaikka pilottikylänä onkin toiminut Haminankylä, hanke on päässyt nopeatahtisesti leviämään niin Haminankylän naapurikyliin Mommila ja Hietoinen, sekä kaikille muille halukkaille kylille Hausjärvellä.